Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Konsul generalny Martin Kremer

Konsul generalny Martin Kremer

Konsul generalny Martin Kremer, © Biuro Prasowe Urzędu Miasta Poznania

Artykuł

Od sierpnia 2022 roku placówką kieruje konsul generalny Martin Kremer. Tutaj znajdą Państwo słowo powitalne oraz życiorys konsula generalnego.

Słowo powitalne konsula generalnego


Szanowni Państwo,

witam serdecznie na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu.

Wraz z filią w Opolu Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu jest jednym z największych niemieckich konsulatów na świecie. Okręg konsularny obejmuje pięć województw w części zachodniej oraz południowo-zachodniej Polski. Punkty ciężkości naszej działalności to oprócz zadań ogólnych wspieranie gospodarki i kultury oraz zagadnienia prawno-konsularne, w szczególności intensywne kontakty transgraniczne, a także partnerstwa z miastami i landami niemieckimi. Duże znaczenie w naszej bilateralnej współpracy pracy ma także obecność mniejszości niemieckiej.

Na stronie internetowej znajdą Państwo informacje oraz wskazówki, które pomogą dotrzeć do specyficznych zagadnień będących w kręgu Państwa zainteresowań oraz znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.

Życzę Państwu ciekawej oraz bogatej w informacje wizyty na naszej stronie internetowej.

Łączę serdeczne pozdrowienia.

Martin Kremer

Konsul Generalny


Życiorys konsula generalnego


Konsul generalny Martin Kremer urodził się 13 listopada 1960 r. Jest żonaty i ma syna.

 • od sierpnia 2022 roku konsul generalny Niemiec we Wrocławiu
 • październik 2021 – sierpień 2022 roku minister pełnomocny / zastępca ambasadora w Ambasadzie Niemiec w Warszawie
 • październik 2020 roku – październik 2021 roku zastępca ambasadora w Ambasadzie Niemiec w Oslo
 • sierpień 2015 roku – 1 września 2020 roku kierownik Referatu ds. Europy Środkowej w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych (niemiecko-czeski dialog strategiczny, pozytywna agenda współpracy z Polską, trio prezydencji Niemcy-Portugalia-Słowenia)
 • lipiec 2011 roku – 2015 rok kierownik Referatu ds. Zasadniczych Kwestii Polityki Gospodarczej UE w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • wrzesień 2010 roku – lipiec 2011 roku kierownik Referatu ds. Azji Południowo-Wschodniej, Nowej Zelandii i Pacyfiku w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • wrzesień 2009 roku – 2010 rok gościnnie w Grupie badawczej ds. integracji UE, Fundacja Nauki i Polityki
 • 2006 rok – sierpień 2009 roku kierownik wydziału zajmującego się kwestiami klimatu i energii oraz przeciwdziałaniem terroryzmowi w Ambasadzie Niemiec w Londynie
 • 2005 rok – 2006 rok pełnomocnik ds. badań naukowych w sztabie planowania Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • 2003 rok – 2005 rok referent ds. kultury w Ambasadzie Niemiec w Moskwie (rok 2004 – „Rok niemieckiej kultury” w Rosji)
 • 1998 rok – 2003 rok współpracownik w sztabie planowania Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (przyszłość Europy, współpraca niemiecko-francuska)
 • 1994 rok – 1998 rok Departament Europy w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych (euro – wspólna europejska waluta)
 • 1990 rok – 1993 rok członek niemieckiej delegacji na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie / Nowym Jorku (Konwencja o zakazie broni chemicznej, całkowity zakaz prób z bronią jądrową)
 • 1988 rok wstąpienie do służby zagranicznej po studiach prawno-ekonomicznych

Wróć do góry strony