Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Konsul generalna Ulrike Knotz

Artykuł

Od sierpnia 2017 roku placówką kieruje konsul generalna Ulrike Knotz. Tutaj znajdą Państwo słowo powitalne oraz życiorys konsul generalnej.

Słowo powitalne konsul generalnej

Szanowni Państwo,

witam serdecznie na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu.

Wraz z filią w Opolu Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu jest jednym z największych niemieckich konsulatów na świecie. Okręg konsularny obejmuje pięć województw w części zachodniej oraz południowo-zachodniej Polski. Punkty ciężkości naszej działalności to oprócz zadań ogólnych wspieranie gospodarki i kultury oraz zagadnienia prawno-konsularne, w szczególności intensywne kontakty transgraniczne, a także partnerstwa z landami niemieckimi. Duże znaczenie w naszej pracy ma także obecność mniejszości niemieckiej.

Na stronie internetowej znajdą Państwo informacje oraz wskazówki, które pomogą dotrzeć do specyficznych zagadnień będących w kręgu Państwa zainteresowań oraz znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.

Życzę więc Państwu ciekawej oraz bogatej w informacje wizyty na naszej stronie internetowej.

Łączę serdeczne pozdrowienia,

Ulrike Knotz

Konsul Generalna

Życiorys konsul generalnej

Życiorys konsul generalnej Ulrike Knotz,

urodzona w roku 1954 w Augsburgu, dorastała w Monachium
1973
Matura w Monachium
1973 – 1979
Studia na uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium: germanistyka, historia, nauki polityczne, arabistyka, egzamin państwowy I. stopnia uprawniający do pracy w charakterze nauczyciela w gimnazjach
1980 – 1981
Pobyt w Kairze, m. in. w charakterze tłumacza pisemnego (języka arabskiego) dla Federalnego Biura Handlu Zagranicznego
1981 – 1983
Staż nauczycielski w gimnazjach w Erlangen i Gars nad Innem, egzamin państwowy II. stopnia uprawniający do pracy w charakterze nauczyciela w gimnazjach
od 1983 r.
Zatrudnienie w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych:
1983 – 1985
Przygotowanie do służby zagranicznej wyższego stopnia
1985 – 1988
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Kultury
1988 – 1991
Ambasada w Madrycie, referent ds. kultury
1991 – 1993
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Gospodarki
1993 – 1997
Ambasada w Bratysławie, zastępca ambasadora
1997 – 2000
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział ds. Europejskich, Wydział Kultury
2000 – 2003
Praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Holandii w ramach wymiany międzyresortowej urzędników, referent prasowy w Ambasadzie w Hadze
2003 – 2005
Ambasada w Algierze, zastępca ambasadora
2005 – 2008
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kierownik referatu ds. dialogu ze światem Islamu
2008 – 2011
Ambasador w Skopje
2011 – 2014
Ambasador w Sarajewie
2014 – 2017
Ambasador w Kiszyniowie
od 08.2017
Konsul generalna we Wrocławiu