Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Konsul generalny Hans Jörg Neumann

Konsul generalny Hans Jörg Neumann

Konsul generalny Hans Jörg Neumann, © Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec

Artykuł

Od września 2018 roku placówką kieruje konsul generalny Hans Jörg Neumann. Tutaj znajdą Państwo słowo powitalne oraz życiorys konsula generalnego.

Słowo powitalne konsula generalnego


Szanowni Państwo,

witam serdecznie na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu.

Wraz z filią w Opolu Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu jest jednym z największych niemieckich konsulatów na świecie. Okręg konsularny obejmuje pięć województw w części zachodniej oraz południowo-zachodniej Polski. Punkty ciężkości naszej działalności to oprócz zadań ogólnych wspieranie gospodarki i kultury oraz zagadnienia prawno-konsularne, w szczególności intensywne kontakty transgraniczne, a także partnerstwa z miastami i landami niemieckimi. Duże znaczenie w naszej bilateralnej współpracy pracy ma także obecność mniejszości niemieckiej.

Na stronie internetowej znajdą Państwo informacje oraz wskazówki, które pomogą dotrzeć do specyficznych zagadnień będących w kręgu Państwa zainteresowań oraz znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.

Życzę Państwu ciekawej oraz bogatej w informacje wizyty na naszej stronie internetowej.

Łączę serdeczne pozdrowienia.

Hans Jörg Neumann

Konsul Generalny


Życiorys konsula generalnego

Konsul generalny Hans Jörg Neumann urodził się 28 marca 1956 r. w Berlinie. Ma trójkę dzieci.

1975 - 1976

Służba wojskowa

1976 - 1981

Studia prawnicze we Frankfurcie nad Menem i Lozannie

1982

Pierwszy egzamin państwowy

1982 - 1986

Aplikacja prawnicza

1983 - 1984

Praktyka administracyjna w ENA w Paryżu

1986

Drugi egzamin państwowy

1987

Rozpoczęcie pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec

1987 - 1988

Przygotowanie do służby dyplomatycznej wyższego stopnia

1987 - 1989

Referent w wydziale prawnym

1989 - 1991

Pierwszy sekretarz wydziału ekonomicznego w Ambasadzie Niemiec w Kairze

1991 - 1993

Konsul w Ambasadzie Niemiec w Kairze

1993 - 1995

Referent w wydziale krajów Maghrebu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec

1995 - 1998

Konsul w Ambasadzie Niemiec w Pradze

1998 - 2001

Z-ca kierownika referatu / kierownik referatu (od marca 2001) ds. umów międzynarodowych, prawa socjalnego i pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec

2001 - 2005

Radca Ambasady Niemiec w Waszyngtonie

2005 - 2008

Zastępca ambasadora w Ambasadzie Niemiec w Bukareszcie

2008 - 2011

Kierownik zespołu inspekcyjnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec

2011 - 2015

Ambasador Niemiec w Kotonu

2015– 2018

Konsul generalny w Konsulacie Generalnym Niemiec w Los Angeles

od września 2018

Konsul generalny w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu

Wróć do góry strony