Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wydziały Ambasady

Artykuł

Tutaj znajdą Państwo informacje o poszczególnych wydziałach Ambasady.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z wybranym wydziałem Ambasady, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz kontaktowy na naszej stronie.

Wydziały Ambasady

Opis

Wydział Polityczny

Głównym zadaniem tego wydziału jest informowanie rządu federalnego o aktualnym stanie polskiej polityki zagranicznej i europejskiej oraz rozwoju wewnętrznej sytuacji politycznej w Polsce, istotnym dla stosunków bilateralnych.

Wydział informuje ponadto polskich partnerów o sytuacji politycznej w Niemczech oraz udziela informacji dotyczących stanowiska rządu federalnego w kwestiach polityki zagranicznej. Poza tym organizuje wizyty wysokich rangą polityków niemieckich.

Ważnymi partnerami wydziału politycznego są przykładowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarie: Prezydenta, Premiera, Sejmu i Senatu, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, partie, organizacje pozarządowe oraz think tanki.

Za pośrednictwem Wydziału Politycznego zainteresowani mogą ubiegać się o przyznanie Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Niemieckiego Bundestagu (IPS).

Opis

Wydział Prasowy i PR

Wydział jest komórką kontaktową dla dziennikarzy polskich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat bieżących wydarzeń politycznych, gospodarczych lub społecznych. Do jego zadań należy ponadto prowadzenie profili Ambasady w mediach społecznościowych.

Wydział Prasowy zajmuje się organizacją działań oraz imprez w obszarze public relations, a także dba o promowanie pozytywnego wizerunku Niemiec w Polsce.

Opis

Wydział ds. Polityki Społecznej

Wydział jest komórką kontaktową dla zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny pracy, spraw socjalnych, służby zdrowia i rodziny.

W ten zakres wchodzą też kwestie dotyczące możliwości zatrudnienia oraz świadczenia usług w Niemczech i w Polsce, a także sprawy wynikające ze specyfiki systemów zabezpieczenia społecznego obydwu krajów (głównie świadczenia emerytalne i rentowe) oraz świadczeń zdrowotnych.

Wydział jest ponadto właściwym adresatem dla partnerów społecznych w Polsce – pracodawców i związków zawodowych.

Opis

Wydział Ekonomiczny

Windräder
Windräder© picture alliance/dpa
W ramach wspierania stosunków gospodarczych z zagranicą Wydział Ekonomiczny jest partnerem kontaktowym przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw niemieckich, mających swe siedziby lub planujących rozpocząć działalność w Polsce.

Wydział Ekonomiczny doradza i pomaga w kontaktach z polskimi władzami, urzędami i instytucjami państwowymi związanymi z gospodarką. Komórka ta promuje Niemcy jako ośrodek gospodarczy, kraj nowoczesnych technologii oraz turystyki i jest partnerem kontaktowym w kwestiach dotyczących polityki walutowej i finansowej, a także gospodarki energetycznej, rolnictwa, polityki ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury i rozwoju regionalnego.

Opis

Wydział Kultury

Wydział Kultury jest odpowiedzialny za koordynację niemieckiej zagranicznej polityki kulturalnej i oświatowej w Polsce.

Współpracuje on ściśle z wieloma niemieckimi i polskimi instytucjami, w tym z Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD), z Niemiecko-Polską Szkołą Spotkań i Dialogu im. Willy`ego Brandta w Warszawie oraz z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży.

Wydział Kultury wspiera regularnie wydarzenia promujące niemiecką kulturę oraz naukę języka niemieckiego w Polsce.

Opis

Wydział Prawno-Konsularny
VIS - Visa Information System
VIS - Visa Information System© EU Komission

Wydział Prawno-Konsularny oferuje usługi w zakresie udzielania wiz interesantom pochodzącym spoza Unii Europejskiej, którzy chcą udać się w podróż do Niemiec.

Wydział ten świadczy także cały szereg usług obywatelom niemieckim, a także zajmuje się: wystawianiem paszportów, pomocą w nagłych przypadkach, załatwianiem spraw z zakresu prawa rodzinnego, spraw spadkowych mających odniesienie zarówno do obszaru niemieckich jak i polskich przepisów prawnych oraz dokonywaniem uwierzytelnień i poświadczeń.

Opis

Wydział ds. Nauki i Badań Naukowych

Wydział ds. Nauki i Badań Naukowych wspiera i promuje współpracę między polskimi i niemieckimi naukowcami oraz organizacjami naukowo-badawczymi.

Ponadto udziela informacji na temat istniejących możliwości wsparcia projektów naukowych i współpracy oraz aktualnych kierunków rozwoju niemieckiej polityki naukowej.

Konferencje

Opis

Attachat Wojskowy

Do głównych zadań Attachatu Wojskowego należy doradzanie Ambasadzie w sprawach wojskowych i polityczno-wojskowych, takich jak przedsięwzięcia realizowane w ramach współpracy bilateralnej w Niemczech i w Polsce, a także w kwestiach wojskowych w kontekście Trójkąta Weimarskiego.

Attachat udziela informacji na tematy związane z wojskowością czy dotyczące działań w zakresie opieki nad grobami wojennymi.

Attachat pośredniczy także w kontaktach między polskimi i niemieckimi związkami oraz stowarzyszeniami skupiającymi rezerwistów.

Opis

Administracja

Administracja Ambasady odpowiada za całość infrastruktury na terenie posesji – zarówno w obrębie pomieszczeń biurowych, jak i rezydencji ambasadora.

Oprócz tego do jej obowiązków należą: wewnętrzna organizacja funkcjonowania całej placówki, zarządzanie personelem, na który składają się pracownicy oddelegowani oraz pracownicy miejscowi, zarządzanie finansami, obsługa informatyczna, kwestie porządku i bezpieczeństwa oraz współpraca z instytucjami polskimi i innymi przedstawicielstwami zagranicznymi działającymi w Warszawie.

Wróć do góry strony