Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Minister pełnomocny

Artykuł

Minister pełnomocny, Martin Kremer, jest zastępcą ambasadora w kontaktach zewnętrznych oraz wewnątrz Ambasady.

Minister pełnomocny jest zastępcą ambasadora w kontaktach zewnętrznych oraz wewnątrz Ambasady Niemiec.

Zajmuje się koordynacją i zasadniczymi zagadnieniami dotyczącymi wszystkich obszarów pracy Ambasady, a także zarządzaniem personelem, budżetem i organizacją.

Ministrem pełnomocnym jest Martin Kremer.Przebieg kariery zawodowej:

 • od października 2021 roku minister pełnomocny / zastępca ambasadora w Ambasadzie Niemiec w Warszawie
 • październik 2020 roku – październik 2021 roku zastępca ambasadora w Ambasadzie Niemiec w Oslo
 • sierpień 2015 roku – 1 września 2020 roku kierownik Referatu ds. Europy Środkowej w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych (niemiecko-czeski dialog strategiczny, pozytywna agenda współpracy z Polską, trio prezydencji Niemcy-Portugalia-Słowenia)
 • lipiec 2011 roku – 2015 rok kierownik Referatu ds. Zasadniczych Kwestii Polityki Gospodarczej UE w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • wrzesień 2010 roku – lipiec 2011 roku kierownik Referatu ds. Azji Południowo-Wschodniej, Nowej Zelandii i Pacyfiku w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • wrzesień 2009 roku – 2010 rok gościnnie w Grupie badawczej ds. integracji UE, Fundacja Nauki i Polityki
 • 2006 rok – sierpień 2009 roku kierownik wydziału zajmującego się kwestiami klimatu i energii oraz przeciwdziałaniem terroryzmowi w Ambasadzie Niemiec w Londynie
 • 2005 rok – 2006 rok pełnomocnik ds. badań naukowych w sztabie planowania Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • 2003 rok – 2005 rok referent ds. kultury w Ambasadzie Niemiec w Moskwie (rok 2004 – „Rok niemieckiej kultury” w Rosji)
 • 1998 rok – 2003 rok współpracownik w sztabie planowania Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (przyszłość Europy, współpraca niemiecko-francuska)
 • 1994 rok – 1998 rok Departament Europy w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych (euro – wspólna europejska waluta)
 • 1990 rok – 1993 rok członek niemieckiej delegacji na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie / Nowym Jorku (Konwencja o zakazie broni chemicznej, całkowity zakaz prób z bronią jądrową)
 • 1988 rok wstąpienie do służby zagranicznej po studiach prawno-ekonomicznych oraz po aplikacji
Wróć do góry strony