Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Dane kontaktowe Konsulatów Honorowych

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Kierownik

dr Jarosław Włodzimierz Kuropatwiński, Konsul Honorowy

miejscowość

Bydgoszcz

tel.

+48 52 349 30 59

faks

+48 52 349 30 59

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Kancelaria Lege artis, ul. Dworcowa 19, 85-009 Bydgoszcz, Polska

ulica

Kancelaria Lege artis, ul. Dworcowa 19, 85-009 Bydgoszcz

okręg urzędowania/okręg konsularny

Okręg konsularny: Województwo kujawsko-pomorskie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku

e-mail

E-Mail: bromberg@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Kierownik

dr Marcin Tyslik, Konsul Honorowy

miejscowość

Gliwice

tel.

+48 (32) 279 40 16

faks

+48 (32) 270 82 41

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, ul. Joachima Lelewela 3/2, 44-100 Gliwice

, Polska

ulica

ul. Joachima Lelewela 3/2, 44-100 Gliwice

okręg urzędowania/okręg konsularny

Województwo śląskie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

e-mail

gleiwitz@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Kierownik

dr Andrzej Waldemar Mochoń, Konsul Honorowy

miejscowość

Kielce

tel.

+48 41 365 13 26

faks

+48 41 345 62 61

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Targi Kielce, ul. Zakladowa 1, 25-672 Kielce, Polska

ulica

Targi Kielce, ul. Zakladowa 1, 25-672 Kielce

okręg urzędowania/okręg konsularny

Województwo świętokrzyskie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie

e-mail

kielce@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Kierownik

prof. dr Andrzej Roman Kidyba, Konsul Honorowy

miejscowość

Lublin

tel.

+48 81 528 53 02

faks

+48 81 528 53 04

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Rynek 7, 20-111 Lublin, Polska

ulica

Rynek 7, 20-111 Lublin

okręg urzędowania/okręg konsularny

Województwo lubelskie. Podlega pod: Ambasada Niemiec w Warszawie

e-mail

lublin@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Kierownik

Ewa Goczek, Konsul Honorowy

miejscowość

Łódź

tel.

+48 42 239 77 77

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, LOGOS s.c., ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź, Polska

ulica

LOGOS s.c., ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź

okręg urzędowania/okręg konsularny

Województwo łódzkie. Podlega pod: Ambasada Niemiec w Warszawie

e-mail

lodz@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Kierownik

Wojciech Paweł Wrzecionkowski, Konsul Honorowy

miejscowość

Olsztyn

tel.

+48 89 527 70 90

faks

+48 89 535 50 55

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, ul. Warmińska 14/20, 10-545 Olsztyn, Polska

ulica

ul. Warmińska 14/20, 10-545 Olsztyn

okręg urzędowania/okręg konsularny

Okręg konsularny: Województwo warmińsko-mazurskie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku

e-mail

allenstein@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Kierownik

Christoph Ralf Garschynski, Konsul Honorowy

miejscowość

Poznań

tel.

+48 618 50 19 26

faks

+48 618 50 19 27

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, ul. Iłłakowiczówny 11, 60-789 Poznań, Polska

ulica

 ul. Iłłakowiczówny 11, 60-789 Poznań

okręg urzędowania/okręg konsularny

Wielkopolska (oprócz powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego). Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

e-mail

posen@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowa Republiki Federalnej Niemiec Rzeszów

Kierownik

dr Agnieszka Anna Buk, Konsul Honorowa Republiki Federalnej Niemiec w Rzeszowie

tel. kom.

+48 790 49 00 48

Adres

ul. Piłsudskiego 31/319, 35-074 Rzeszów

e-mail

rzeszow@hk-diplo.de

Zasięg konsularny: województwo podkarpackie

Godziny urzędowania:

wtorek od 7:30 do 9:00, czwartek od 15:30 do 17:00 oraz po uzgodnieniu telefonicznym

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Kierownik

Mariusz Majkut, Konsul Honorowy

miejscowość

Szczecin

tel.

+48 91 4509900

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, ul. Zbożowa 4, wejście B, piętro 5, 70-653 Szczecin, Polska.

ulica

ul. Zbożowa 4, wejście B, piętro 5, 70-653 Szczecin

okręg urzędowania/okręg konsularny

Okręg konsularny: Województwo zachodniopomorskie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku

e-mail

stettin@hk-diplo.de

Wróć do góry strony