Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Drogie Użytkowniczki, Drodzy Użytkownicy,

będziemy wdzięczni za Państwa komentarze i wpisy (zwane dalej „wpisami“) oraz aktywny dialog za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych (X, Facebook, Instagram).

Prosimy o przestrzeganie podanych niżej zasad i zastrzegamy sobie prawo do usuwania bądź zgłaszania – ewentualnie także bez podawania przyczyny – wpisów, które z tymi zasadami nie są zgodne.

Dyskusja oparta na wzajemnym szacunku

Zależy nam na dialogu opartym na wzajemnym szacunku. Dlatego prosimy, by styl wypowiedzi był zawsze uprzejmy i fair:

 • Innych użytkowników należy traktować tak, jak chciałoby się być traktowanym samemu.
 • Zawsze należy pamiętać o tym, że ma się do czynienia z ludźmi, a nie z wirtualnymi osobowościami. Można argumentować stanowczo, ale nigdy nie można posuwać się do ataków personalnych lub posługiwać się argumentami odnoszącymi się do konkretnych osób.
 • Każdy ma prawo do własnej opinii. Dlatego nie należy narzucać swojego zdania innym.
 • Obraźliwe, seksistowskie lub rasistowskie wypowiedzi oraz wpisy o charakterze antysemickim będą przez nas usuwane lub zgłaszane. Podobnie wpisy zawierające wulgarne, znieważające lub nienawistne wypowiedzi lub wpisy, które naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie.
 • Jeśli to możliwe, prosimy o wpisy w języku danego postu. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnego usuwania lub zgłaszania wpisów w innych językach.

Bezpośrednie odnoszenie się do tematu

 • Wpisy zawsze powinny odnosić się w sposób bezpośredni do tematu danego postu. W interesie wszystkich użytkowników należy unikać treści, które nie mają nic wspólnego z tematem lub są z nim związane tylko w niewielkim stopniu. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnego usuwania lub zgłaszania takich postów. To samo dotyczy treści zamieszczanych wielokrotnie (cross-posting).

Zakaz spamowania

 • Wpisy w formie łańcuszków, wiadomości-śmieci i spam naruszają regulamin Facebooka, a wpisy w formie spamu naruszają zasady platformy X i będą natychmiast usuwane. Zastrzegamy sobie również prawo do blokowania i/lub zgłaszania użytkowników, którzy rozpowszechniają takie treści.
 • Niewłaściwe wykorzystanie profilu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w mediach społecznościowych jako przestrzeni reklamowej dla stron internetowych lub usług, a także komercyjne lub prywatne oferowanie towarów i usług, jest niedozwolone i będzie skutkować usunięciem lub zgłoszeniem danego wpisu.
 • Nie wolno zamieszczać treści, informacji, oprogramowań lub innych materiałów naruszających obowiązujące przepisy prawne.

Prawidłowe cytowanie

 • Oprócz dokładnego przytoczenia cytatu prawidłowe cytowanie musi uwzględniać także prawidłowe wskazanie źródła cytatu. Cytaty muszą wskazywać źródło lub autora i być możliwe do zweryfikowania przez czytelników. Linki do zewnętrznych stron internetowych powinny być zamieszczane z umiarem.
 • Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wielokrotnie zamieszczanych linków.

Odpowiedzialność użytkowniczek i użytkowników

 • Wszystkie użytkowniczki i wszyscy użytkownicy sami ponoszą odpowiedzialność za publikowane przez siebie wpisy. Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ponosi odpowiedzialności za wpisy użytkowniczek i użytkowników.
 • Jeżeli wpisy są chronione prawem autorskim, prawa do użytkowania należą zasadniczo do autorki lub autora. Niemniej jednak, zamieszczając swoje wpisy, autorzy nieodwołalnie zezwalają Ministerstwu Spraw Zagranicznych na ich trwałe przechowywanie i archiwizowanie na jego profilu na Facebooku i Instagramie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma również prawo do usuwania, edytowania, przenoszenia lub zamykania tematów i wpisów.

Ostateczna odpowiedzialność właściciela profilu

 • Jako właściciel tego profilu nie będziemy tolerować naruszeń zaprezentowanych tu wytycznych dotyczących umieszczania komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i zgłaszania w każdej chwili – także bez podawania przyczyny –wpisów i komentarzy oraz do zgłaszania, wyciszania bądź blokowania ich autorów.
 • Wchodząc w interakcję z mediami społecznościowymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych uznaje Pani/Pan te wytyczne.
 • Obowiązują ogólne przepisy i regulacje prawne.
 • Naruszenia będą prowadzić do wykluczenia z udziału w dyskusji, a w skrajnych przypadkach mogą skutkować podjęciem kroków prawnych.

Jednocześnie zwracamy również uwagę na to, że należy przestrzegać regulaminów i zasad poszczególnych platform:

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy satysfakcji z korzystania z naszych profili w mediach społecznościowych!

Wróć do góry strony