Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

G7: Współpraca oparta na wspólnych wartościach

24.01.2022 - Artykuł

Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Kanada i Stany Zjednoczone współpracują w grupie siedmiu państw (G7). Do tematów, którymi zajmuje się grupa G7, należą: gospodarka, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, rozwój oraz klimat. W 2022 roku prezydencję w grupie G7 sprawują Niemcy.

Prezydencja Niemiec w grupie G7 w 2022 roku

Co roku inne państwo należące do grupy G7 na zasadzie rotacji obejmuje w niej przewodnictwo wzgl. prezydencję. Niemcy przejęły prezydencję w grupie G7 od Wielkiej Brytanii w dniu 1 stycznia 2022 roku. Głównymi tematami programu prezydencji Niemiec są m.in. konsekwentne angażowanie się na rzecz otwartych, stabilnych, demokratycznych społeczeństw i na rzecz praw człowieka, stworzenie silnych sojuszy w celu ochrony klimatu i środowiska oraz zdrowia globalnego, a także rozszerzenie partnerstw na rzecz rozwoju w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i infrastruktury. Oprócz ścisłych uzgodnień dotyczących aktualnych sytuacji kryzysowych w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa ministrowie spraw zagranicznych grupy G7 zajmują się ustalaniem dodatkowych tematów priorytetowych zgodnie z agendą dotyczącą zapobiegania i transformacji.

W dniu 1 stycznia 2023 roku prezydencję w grupie G7 przejmie od Niemiec Japonia.

Proces G7: Więcej niż coroczny szczyt

Najbardziej widocznym elementem działań szczytu są coroczne spotkania na szczycie, na które państwo sprawujące prezydencję zwykle w połowie roku zaprasza szefów państw i rządów. Spotkania te umożliwiają wymianę opinii i promowanie wspólnych inicjatyw w ramach indywidualnych rozmów. Szczyt G7 w 2022 roku odbędzie się w dniach od 26 do 28 czerwca w zamku Elmau w Alpach Bawarskich.

Spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów grupy G7 odbywają się od 1984 roku przy okazji posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od 1998 roku organizowane jest dodatkowe spotkanie w maju, na którym zwykle uchwalony zostaje obszerny komunikat dotyczący aktualnych tematów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Ostatnio coraz częściej na to spotkanie zapraszani byli dodatkowo goście w ramach rozszerzonej formuły rozmów. Poza spotkaniami ministrów spraw zagranicznych grupa G7 prowadzi także ścisłe i regularne rozmowy na wszystkich szczeblach, np. w ramach grup roboczych zajmujących się określonymi tematami. Ponadto – w przypadku tematów ponadresortowych odnoszących się do polityki zagranicznej – Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera zespół negocjatorów G7 w Urzędzie Kanclerza Federalnego poprzez tzw. Foreign Affairs Sous Sherpas (FASS).

Szeroki wachlarz tematów na szczeblu ministrów

Początkowo rozmowy dotyczyły głównie kwestii finansowych i walutowych. Obecnie wachlarz tematów znacznie się rozszerzył. Obok szczebla szefów państw i rządów istnieje też szczebel ministerialny, na którym poruszane są takie tematy jak: sprawy zagraniczne, cyfryzacja i technologie, finanse, zdrowie, handel, sprawy wewnętrzne, klimat i energetyka oraz transport.

G7: Partnerzy, których łączą wspólne wartości od 1975 roku

W latach 70. gospodarka światowa bardzo się zmieniła – pierwszy kryzys naftowy wstrząsnął rynkami, a system sztywnych kursów walutowych z uwagi na rosnący handel światowy ujawniał coraz więcej słabości. Stąd też w 1975 roku na zamku Rambouillet we Francji doszło do pierwszego „światowego szczytu gospodarczego” z udziałem szefów państw i rządów z Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Gdy w kolejnym roku do grona państw dołączyła Kanada, powstała grupa G7. Od 1977 roku w corocznych spotkaniach uczestniczy także Unia Europejska. Rosja była członkiem grupy od 1998 roku aż do nielegalnej aneksji Krymu w 2014 roku.

Grupa G7 stanowi forum dla nieformalnych, a tym samym bardzo otwartych, rozmów na temat aktualnych wyzwań. Wspólne wartości łączą tu silne gospodarczo demokracje należące do grupy G7 i często umożliwiają też przedstawianie opinii publicznej jasnego stanowiska w sprawie poważnych kryzysów w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Grupa G7 nie jest przy tym organizacją międzynarodową i nie dysponuje żadnymi stałymi strukturami, takimi jak sekretariat. Prezydencja zajmuje się przygotowaniami, które odbywają się przeważnie jednak w grupach roboczych i mają na celu zwłaszcza organizację spotkań ministrów oraz spotkania na szczycie.

 

Wróć do góry strony