Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne - IPS 2023

Deutscher Bundestag, Berlin

Deutscher Bundestag/Niemiecki Bundestag, Berlin, © dpa/Daniel Kalker

23.05.2022 - Artykuł

Czy są Państwo zainteresowani stażem w parlamencie niemieckim ?

Niemiecki Bundestag wraz z berlińskim Wolnym Uniwersytetem, Uniwersytetem im. Humboldtów w Berlinie oraz Politechniką Berlińską zaprasza do udziału w trwającym pięć miesięcy Międzynarodowym Stypendium Parlamentarnym 2023 (Internationales Parlaments Stipendium IPS) w terminie od 1 marca do 31 lipca 2023 roku w Berlinie.

IPS skierowany jest dla młodych absolwentek i absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych polityką, którzy ze względu na swoje kwalifikacje i osobowość mogą w przyszłości sprawować funkcje kierownicze w swoich krajach. Staż ten daje młodym ludziom doskonałą okazję do poznania niemieckiego systemu parlamentarnego w teorii i praktyce.

Celem stażu jest również przekazywanie wartości demokratycznych i tolerancji w społeczeństwie pluralistycznym, pogłębianie zrozumienia dla różnorodności kulturowej oraz promowanie pokojowego współistnienia w świecie, jak również przyczynienie się do wzmocnienia dwustronnych stosunków Niemiec z krajami uczestniczącymi w programie.

Warunki uczestnictwa:

  • obywatelstwo polskie
  • ukończone studia wyższe
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
  • znajomość niemieckiej polityki i historii oraz niemieckiego społeczeństwa
  • wiek poniżej 30 lat w chwili rozpoczęcia stypendium

Wróć do góry strony