Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wizyta burmistrza Berlina Müllera w Centrum Dioscuri w Warszawie

06.10.2021 - Artykuł

Partnerstwo Warszawy i Berlina w dziedzinie badań naukowych na najwyższym poziomie

Warszawa i Berlin za sprawą doskonałości naukowej będą jeszcze mocniej ze sobą związane. Uwagę zwrócił na to w minioną środę, 6 października, w Warszawie rządzący burmistrz Berlina Michael Müller: „Nasze miasta łączą dziś liczne ciekawe kooperacje w obszarze kształcenia, badań naukowych oraz rozwoju i w tym tkwi także duży potencjał dla przyszłości naszego partnerstwa. Nowe Centrum Dioscuri symbolizuje właśnie tę przyszłość. Łączy ono obie nasze innowacyjne metropolie i wzmacnia prowadzone nad Wisłą i Sprewą badania nad zdrowiem. To polsko-niemiecka kooperacja par excellence". Burmistrz wypowiedział te słowa w nowym Centrum Dioscuri zajmującym się badaniami nad zdrowiem – Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Wizyta ta była częścią obchodów Dnia Jedności Niemiec w Warszawie.

Besuch im Dioscuri-Zentrum in Warschau
Besuch im Dioscuri-Zentrum in Warschau© IIMCB

Badania naukowe prowadzone w Centrum Dioscuri przez profesora Gracjana Michlewskiego dotyczą interakcji RNA-białko, zwłaszcza we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na wirusy RNA. Znaczenie wirusów RNA dla zdrowia ludzkiego jest nie do przecenienia: „Wybuch nowej pandemii grypy albo wirusowy atak bioterrorystyczny mogą mieć katastrofalne skutki dla zdrowia publicznego oraz światowej gospodarki. Dlatego zrozumienie interakcji między gospodarzem a wirusem na poziomie komórkowym jest niezwykle istotne, aby znaleźć najlepszy sposób dezaktywacji wirusa oraz zapobiec dużym zakłóceniom i stratom". Konieczność prowadzenia tych badań staje się szczególnie widoczna za sprawą obecnej pandemii koronawirusa.

Profesor Juri Rappsilber z Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Technicznego w Berlinie jest niemieckim partnerem naukowym Centrum Dioscuri: „Nasza współpraca z profesorem Michlewskim prowadzona od 2011 roku wniosła istotny wkład w obszar badań nad interakcją RNA-białko. Centralna rola wirusów RNA dla ludzkiego zdrowia stała się jeszcze bardziej widoczna wskutek ostatniej pandemii SARS-CoV-2. Cieszymy się zatem, że będziemy teraz mogli na osi Warszawa-Berlin rozszerzyć nasze wspólne starania o zrozumienie interakcji między wirusem a gospodarzem".

Warszawskie Centrum należy do programu Dioscuri niemieckiego Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), którego celem jest stworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. MPG wybrało w Polsce razem z polskim Narodowym Centrum Nauki (NCN) do tej pory pięć Centrów Dioscuri. Otrzymują one przez okres pięciu lat do 300 000 euro rocznie – finansowanie zapewnia w równych częściach niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych oraz polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki. W najbliższych latach ma powstać kolejnych pięć Centrów Dioscuri. Następne zostaną wyłonione przez komisję naukową na początku 2022 roku.

Więcej informacji na stronie: link

Wróć do góry strony