Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Życzenia z okazji Żydowskiego Nowego Roku 5782 (Rosz Haszana)

Rosch Haschana

Pomegranate, apple and honey, traditional food of jewish New Year celebration, Rosh Hashana. Selective Focus., © Colourbox

06.09.2021 - Artykuł

Przesłanie Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych Heiko Maasa z okazji żydowskiego święta Nowego Roku 5782 (Rosz Haszana)

Życzę wszystkim Żydom, ich rodzinom i przyjaciołom w Niemczech i na całym świecie z całego serca błogosławionego, szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku 5782!

Bundesaußenminister Heiko Maas
Bundesaußenminister Heiko Maas© Thomas Imo/photothek.net

W tym roku wspólnie świętujemy szczególny jubileusz „1700 lat życia żydowskiego w Niemczech”. Liczne wydarzenia, które odbyły się w ciągu ostatnich miesięcy w Niemczech i za granicą, w imponujący sposób unaoczniły znaczenie, różnorodność i głębokie zakorzenienie życia żydowskiego w Niemczech na przestrzeni wielu stuleci. Jubileusz daje nam mnóstwo okazji do zrozumienia, upamiętnienia oraz torowania dróg na przyszłość. Cieszymy się bardzo, że historycznie ważne i znane na całym świecie ośrodki dziedzictwa żydowskiego – tzw. miasta SchUM, czyli Spira, Wormacja i Moguncja – zostały w tym roku wpisane na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Decyzja ta podkreśla głębokie zakotwiczenie życia żydowskiego w Niemczech i jednocześnie zachęca nas, by na nowo odkryć tę ważną część naszej historii i jeszcze wyraźniej przekazać ją młodemu pokoleniu. Jestem wdzięczny, że dzisiaj wielu Żydów nazywa Niemcy swoją ojczyzną i nawiązuje do tych bogatych tradycji.

Miniony rok był jednak także rokiem trudnym, podczas którego antysemityzm w Niemczech po raz kolejny pokazał swoje paskudne oblicze. Napawające wstydem antysemickie wypowiedzi w trakcie demonstracji przeciwko obostrzeniom związanym z pandemią, zwłaszcza jednak ataki i zamieszki, które miały miejsce w maju, uświadomiły nam, na jakie zagrożenia w dalszym ciągu narażeni są w Niemczech Żydzi. Nie ustaniemy w naszych działaniach przeciwko antysemityzmowi i przeciwko bagatelizowaniu Holocaustu. Poprzez liczne inicjatywy i projekty w Niemczech, w Unii Europejskiej, w Międzynarodowym Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście i w Radzie Europy przeciwstawiamy się antysemityzmowi, antycyganizmowi i rasizmowi – dotyczą one bowiem nas wszystkich. Wspólnie chcemy stać na straży jedności naszego otwartego i liberalnego społeczeństwa.

Ślę także do Izraela najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku! Jestem szczególnie wdzięczny za głębokie współczucie i wielką gotowość do niesienia pomocy ze strony Izraela po klęsce powodzi, która w lipcu dotknęła części Niemiec. Świadczy to o głębokim zakorzenieniu w społeczeństwie naszych bliskich, różnorodnych i wyjątkowych relacji. Chcemy je dalej wzmacniać.  

Życzę Państwu radosnych dni świątecznych i dużo zdrowia. Niech spełnią się Państwa postanowienia noworoczne i marzenia na nadchodzący Nowy Rok! Szana towa u’metuka!


Heiko Maas
Federalny Minister Spraw Zagranicznych

Wróć do góry strony