Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wizyta przewodniczącego Bundesratu w Polsce

17.01.2020 - Artykuł

W dniu 22 stycznia Dietmar Woidke, przewodniczący Bundesratu i jednocześnie koordynator niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej z ramienia rządu federalnego, złożył swoją pierwszą oficjalną wizytę w Polsce po objęciu urzędu.

W ramach wizyty przewodniczący Bundesratu spotkał się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, marszałek Sejmu Elżbietą Witek, a także z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem i sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzejem Bittelem. Spotkał się też z marszałkiem województwa mazowieckiego.

Bundesrat od wielu lat utrzymuje bardzo dobre kontakty z polskim Senatem, o czym świadczą coroczne wizyty oraz wspólne działania w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Od 28 sierpnia 2013 roku Dietmar Woidke jest premierem Brandenburgii. Sprawując ten urząd, w listopadzie 2019 roku został wybrany na przewodniczącego Bundesratu.

Polska jako kraj sąsiedni ma dla niego duże znaczenie nie tylko z uwagi na jego nową funkcję zastępcy prezydenta federalnego, czy też sprawowany przez niego urząd premiera przygranicznego landu. Od 2014 roku Dietmar Woidke pełni bowiem funkcję koordynatora niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej z ramienia rządu federalnego.

Urząd koordynatora został ustanowiony w roku 2004, by podkreślić szczególne znaczenie współpracy między krajami.

Wróć do góry strony