Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przesłanie Kanclerz Federalnej Angeli Merkel z okazji 30. rocznicy Mszy Pojednania w Krzyżowej

Bundeskanzler Kohl in Polen 1989

Bundeskanzler Kohl in Polen 1989, © dpa

12.11.2019 - Artykuł

Gest objęcia się premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza federalnego Helmuta Kohla podczas Mszy Pojednania głęboko zapisał się w naszej pamięci. Ten gest braterstwa należy do wielkich symboli procesu polsko-niemieckiego pojednania.

Choć w trudnych warunkach zimnej wojny proces ten był żmudny, to wiele kobiet i mężczyzn – ludzi polityki, Kościoła oraz przedstawicieli życia społecznego przez dziesięciolecia wspomagało ten proces. Ale dopiero odważnie wywalczona przez Solidarność demokratyzacja Polski i pokojowa rewolucja w NRD stworzyły szansę na przezwyciężenie podziału Niemiec i Europy oraz zasadniczą zmianę w relacjach polsko-niemieckich.

Upadek muru berlińskiego przed 30 laty był chwilą ogromnej radości. Jednocześnie narzucił naglące pytania w kontekście relacji niemiecko-polskich i wzbudził nowe lęki, jak najbardziej zrozumiałe w obliczu zbrodni, jakich Niemcy dopuściły się w Polsce w okresie narodowego socjalizmu.

Arcybiskup Alfons Nossol, ówczesny biskup Diecezji Opolskiej, odprawiając Mszę Pojednania w tym przełomowym okresie przed 30 laty, wysłał wyjątkowy sygnał na rzecz pokojowego współistnienia obu narodów. Już dużo wcześniej, jak i później wciąż odważnie i wspaniałomyślnie angażował się na rzecz pojednania między Niemcami i Polakami. Cieszę się niezmiernie, że Arcybiskup Nossol odprawia również dzisiejszą mszę pamięci w Krzyżowej.

My Niemcy jesteśmy i pozostaniemy wdzięczni za to, że nasz kraj sąsiedni Polska mimo cierpienia, za które Niemcy są odpowiedzialne we wspólnej historii obu naszych krajów, opowiedziała się za zjednoczonymi Niemcami. Ten ogromny kredyt zaufania na pewno nie był rzeczą oczywistą. Była to odważna decyzja rządu Tadeusza Mazowieckiego, którego determinacja i dalekowzroczność do dziś budzą podziw.

Dzisiaj jesteśmy partnerami w NATO i w Unii Europejskiej. Utrzymujemy wszechstronne stosunki gospodarcze. Setki tysięcy obywatelek i obywateli korzystają ze swobód unijnych i mieszkają oraz pracują w kraju sąsiednim.

Przykładem bliskich więzi łączących Polaków i Niemców jest konferencja partnerstw samorządowych, która towarzyszy dzisiejszemu jubileuszowi. Wzajemne zainteresowanie i liczne kontakty między obywatelami, burmistrzami, stowarzyszeniami i szkołami pokazują, że ostatecznie to ludzie, każdy z nas, wypełnia nasze sąsiedztwo życiem, choć ścisła współpraca polityczna, umowy międzypaństwowe i traktaty są oczywiście ważne i niezbędne.

Pamiętajmy w poczuciu wdzięczności Mszę Pojednania z 1989 roku! Bądźmy świadomi tego, jak wiele osiągnęliśmy od chwili tego odważnego i wielkiego kroku dokonanego przed 30 laty! Niech ta pamięć będzie dla nas zachętą, by jako sąsiedzi, partnerzy i przyjaciele kształtować naszą wspólną przyszłość w duchu wzajemnego zaufania!


Wróć do góry strony