Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ministrowie rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego podpisali 12-punktową deklarację: odpowiednio wysoki budżet rolny jest warunkiem sprostania nowym wymaganiom wobec WPR

Agriculture ministers of the Weimar Triangle in Warsaw

Agriculture ministers of the Weimar Triangle in Warsaw, © PAP

07.10.2019 - Artykuł

Federalna Minister Wyżywienia i Rolnictwa Julia Klöckner spotkała się w Warszawie w tradycyjnym formacie Trójkąta Weimarskiego ze swoimi odpowiednikami – ministrami z Francji i z Polski – Didierem Guillaume’em i Janem Krzysztofem Ardanowskim. Tematami rozmów były reforma Wspólnej Polityki Rolnej, współpraca naukowo-badawcza między trzema krajami, scenariusz bezumownego brexitu, jak również kluczowa rola małych i rodzinnych przedsiębiorstw dla europejskiego rolnictwa. Po rozmowie ministrowie podpisali poświęconą tym zagadnieniom wspólną dwunastopunktową deklarację.

Julia Klöckner powiedziała w związku z tym:

„Rolnictwo i tereny wiejskie w Europie wspólnie stoją przed wielkimi wyzwaniami i oczekiwaniami, które są z nimi wiązane. Przekazywanie gospodarstw rolnych, zmiany demograficzne, równowartościowe warunki życia, rosnąca konkurencja spoza Europy, większe wymogi w zakresie ochrony środowiska, ochrony klimatu i dobrostanu zwierząt wymagają wsparcia, modernizacji i ufności w branży, by móc lepiej wykorzystać także nowe szanse. Chodzi tu o dostęp do nowych rynków, cyfryzację, czy też zmieniającą się świadomość konsumentów.  Dlatego tak ważne są decyzje w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), jak również niezbędne pogłębienie współpracy naukowo-badawczej, chociażby w obszarze nowych metod hodowli, by zapewnić żywność zwiększającej się liczbie ludności na świecie.

Dla nowej WPR potrzebujemy przede wszystkim takiego budżetu rolnego, który sprosta większym wymaganiom ze strony społeczeństwa i polityki środowiskowej. Jednoznacznie dajemy temu wyraz w naszej deklaracji. Zwłaszcza małe i rodzinne przedsiębiorstwa są zdane na pomoc poprzez skuteczne działania wspierające, utrzymanie płatności bezpośrednich w celu wsparcia dochodów i zabezpieczenia przed ryzykiem oraz uproszczenia procedur biurokratycznych. Należy sprawić, by nasze rodzinne gospodarstwa rolne pod względem finansowym znalazły się w sytuacji, która pozwoli im w ogóle sprostać nowym wymaganiom. Tylko w ten sposób uda nam się zachować zróżnicowaną strukturę naszego rolnictwa – pożądaną przez społeczeństwo.

Odwrotnie natomiast – akceptację społeczną dla nowej WPR i płatności na rzecz rolnictwa uda się utrzymać długofalowo tylko wtedy, jeśli w przyszłości sektor rolno-spożywczy w całej Europie wniesie większy wkład w ochronę środowiska i klimatu. Dla nas w Niemczech oznacza to przykładowo określone wiążące regulacje proekologiczne, które dotyczą wszystkich, by zapobiec obniżeniu standardów ochrony środowiska i zakłóceniom konkurencji w UE. Wyższy poziom ambicji w obszarze ochrony środowiska osiągniemy tyko wtedy, jeśli zasadnicze elementy będą równie skutecznie realizowane w całej UE. Potrzebne są też ukierunkowane inwestycje i konkretne działania wspierające na rzecz poprawienia dobrostanu zwierząt.

Troje ministrów rolnictwa rozmawiało także o ryzykach nieuporządkowanego brexitu, zwłaszcza dla eksportu towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii i dla łańcuchów dostaw wewnątrz Unii. Ministrowie powiedzieli, że w dalszym ciągu opowiadają się za rozwiązaniem w drodze negocjacji, jednocześnie jednak przyjmując z zadowoleniem sprecyzowane przez Komisję Europejską możliwości sięgnięcia po sprawdzone instrumenty zabezpieczające na wypadek kryzysu.

Wróć do góry strony