Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Słowo federalnego ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa z okazji Dnia Jedności Niemiec 3 października 2019 roku

Bundesaußenminister Heiko Maas

Bundesaußenminister Heiko Maas, © Thomas Imo/photothek.net

03.10.2019 - Artykuł

Kilka dni temu stałem na tym samym balkonie, z którego dokładnie 30 lat wcześniej Hans-Dietrich Genscher ogłosił setkom obywatelek i obywateli NRD, którzy uciekli do Ambasady Niemiec Zachodnich w Pradze, że mogą wyjechać do Republiki Federalnej. W tym samym czasie tę zbawczą wiadomość otrzymały setki osób czekających w Ambasadzie Niemiec w Warszawie. Kilka dni przedtem, tamtego września, Węgry w ramach bezprzykładnej akcji otworzyły dla dziesiątek tysięcy uciekinierów z NRD swoją granicę z Austrią, umożliwiając im w ten sposób wyjazd do Niemiec Zachodnich. Także to świętowaliśmy kilka dni temu w Berlinie wspólnie z młodymi ludźmi z Niemiec i Węgier. Wydarzenia, jakie miały miejsce w ówczesnej Czechosłowacji, na Węgrzech i w Polsce, były istotnymi kamieniami milowymi na drodze do Jedności Niemiec, powodując wyraźne pęknięcia w berlińskim murze, który nie miał już potem długo stać. A zatem to zwłaszcza tym krajom my, Niemcy, zawdzięczamy to, że dzisiaj już po raz 29. możemy świętować naszą jedność.

Na balkonie w Pradze oraz w trakcie moich rozmów ze świadkami tamtych wydarzeń, a także w czasie uroczystości z okazji 30. rocznicy otwarcia granicy na Węgrzech stało się jasne, że proces zrastania się Niemiec i Europy opierał się na wierze w to, że zjednoczony kontynent oferuje wszystkim lepszą przyszłość niż walka systemów. Nasi międzynarodowi partnerzy zaufali w okresie 1989/1990 temu, że zjednoczone Niemcy stworzą wspólnie ze swoimi sąsiadami pokojową, wolną, solidarną Europę.

Bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy przekonani co do tego, że silna, zjednoczona Europa jest najlepszą odpowiedzią na naglące problemy naszych czasów. Taka Europa jest także dla Niemiec najlepszym gwarantem pokoju i dobrobytu. Tym bardziej istotne jest, żebyśmy mimo pewnych różnic kontynuowali ścisły dialog z naszymi partnerami w Europie Środkowej i Wschodniej. Naprzód prowadzi nas bowiem większe poczucie wspólnoty, a nie separowanie się od siebie nawzajem. Przede wszystkim to chcemy podkreślić w ramach naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2020 roku – 30. roku Jedności Niemiec.

To, co się stało jesienią 1989 roku na wschodzie Niemiec, unaocznia także, jaką siłę mają ludzie, którzy pokojowo wychodzą na ulice, występując w obronie swoich demokratycznych praw. Przychodzą mi na myśl przykłady z całego świata, gdzie podobne przypadki można obserwować także dzisiaj. Pokazuje to, jak ważne jest, byśmy także na tle własnych doświadczeń angażowali się na rzecz demokratycznych wartości, poszanowania praw człowieka oraz zachowania międzynarodowego ładu opartego na regułach. Wspólnie z naszymi partnerami przejmujemy za to odpowiedzialność w globalnych ramach.

Wróć do góry strony