Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ustalono program prac drugiego europejskiego konsorcjum baterii do e-aut – kooperacja Polski, Niemiec i innych partnerów z Unii Europejskiej

IAA 2019 - Smart

IAA 2019 - Smart, © dpa

25.09.2019 - Artykuł

Przedstawiciele z dziewięciu krajów UE ustalili w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Energetyki program prac

Dziewięć europejskich państw ustaliło 4 września w Berlinie program prac drugiego europejskiego konsorcjum zajmującego się produkcją baterii do samochodów elektrycznych. W ramach europejskich warsztatów, które odbyły się 4 września na temat produkcji ogniw baterii w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Energetyki, spotkali się przedstawiciele rządów i około 30 firm z Francji, Polski, Włoch, Finlandii, Belgii, Szwecji, Słowacji, Hiszpanii i Niemiec. W programie prac ustalono, jakie zadania mają przejąć zaangażowanie firmy w łańcuchu wartości.

Federalny minister gospodarki i energetyki Peter Altmaier:

Niemcy i Europa muszą w przyszłości również samodzielnie rozwijać i produkować konkurencyjne, innowacyjne i przyjazne dla środowiska ogniwa baterii. Wczoraj uczyniliśmy znów duży krok, który przybliża nas do tego celu. W ciągu zaledwie jednego roku udało się nam rozpocząć dwa duże europejskie projekty dotyczące produkcji ogniw baterii. Pokazuje to, jaką siłę mogą razem wyzwolić państwa członkowskie UE i europejskie firmy w złożonym środowisku przemysłowym.

Obecnie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki uzgadnia z Komisją Europejską i pozostałymi państwami Unii Europejskiej dwa duże projekty związane z produkcją ogniw baterii. Mają być one realizowane jako tzw. projekty IPCEI („Important Projects of Common European Interest”). Niemieckie firmy odgrywają w obydwu projektach wiodącą rolę. By móc uczestniczyć w tym procesie od samego początku, na wczorajszych warsztatach reprezentowana była także Komisja Europejska.

Celem inicjatywy jest stworzenie sprawnego ekosystemu w obszarze produkcji baterii – od przetwarzania surowców przez produkcję ogniw baterii po recykling. Ogniwa baterii „made in Europe” mają opierać się na własnych innowacyjnych rozwiązaniach i wyznaczać nowe standardy w zakresie emisji CO2, a także w odniesieniu do zrównoważonego sposobu produkcji baterii.

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki wyasygnowało miliard euro na produkcję ogniw baterii. Wsparcie ma przyczynić się do utrzymania i tworzenia wartości dodanej oraz miejsc pracy w Niemczech i w Europie. W Niemczech szczególna uwaga ma zostać poświęcona projektom w regionach, w których występują zmiany strukturalne. Pierwszy projekt, w który zaangażowane jest niemiecko-francuskie konsorcjum, został przedstawiony Komisji Europejskiej już w czerwcu, także w ramach prenotyfikacji.

Wróć do góry strony