Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Głos na rzecz Europy: Niemcy i Francja jeszcze bardziej zbliżają się do siebie

Außenminister Heiko Maas und sein französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian unterzeichnen den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag.

Außenminister Heiko Maas und sein französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian unterzeichnen den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag., © dpa

22.01.2019 - Artykuł

Dnia 22 stycznia Angela Merkel i Emmanuel Macron podpisali w Akwizgranie nowy niemiecko-francuski traktat przyjaźni. Traktat Elizejski z 1963 roku miał decydujące znaczenie dla historycznego pojednania obydwu państw po drugiej wojnie światowej: Nie - wobec „odwiecznej wrogości”, nie -  wobec wojny i zniszczenia. Tak - dla przyjaźni i Europy. Zawierając ambitny Traktat Akwizgrański, Niemcy i Francja łączą swoje siły i chcą wspólnie w większym stopniu kształtować politykę międzynarodową. Jakie są najważniejsze punkty traktatu?

Razem dla Europy

 Niemcy i Francja będą w przyszłości jeszcze ściślej uzgadniać swoje stanowiska przed znaczącymi spotkaniami na szczeblu europejskim. Celem jest wypracowanie możliwie wielu wspólnych stanowisk i wspólnych wypowiedzi ministrów. Tym samym obydwa państwa angażują się na rzecz suwerennej, zdolnej do działania i skutecznie funkcjonującej Europy – Europy zjednoczonej. Federalny Minister Heiko Maas powiedział w tym kontekście:

    Nasza przyjaźń ma służyć silnej, zdolnej do działania Europie. I to poprzez konkretne rozwiązania w życiu codziennym, które mogą mieć prekursorskie znaczenie dla #EuropeUnited

Bezpieczeństwo & rozwój

Zgodnie z traktatem obydwa państwa będą dalej rozwijać skuteczność i spójność Europy w dziedzinie wojskowej. Siły zbrojne będą ściślej ze sobą współpracować, także w ramach wspólnych misji. Przy realizacji wspólnych projektów Niemcy i Francja wypracują wspólne podejście do kwestii eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Realizacją tych zobowiązań kierować będzie Niemiecko-Francuska Rada Obrony i Bezpieczeństwa jako gremium polityczne. Niemcy i Francja chcą stworzyć coraz ściślejsze partnerstwo z Afryką. W centrum uwagi znajduje się sektor prywatny, kształcenie zawodowe i wzmocnienie roli kobiet. Od zaraz przewiduje się ponadto prowadzenie corocznego dialogu w celu lepszego wspólnego planowania i realizacji polityki rozwoju.

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Tylko zjednoczona Europa jest silną Europą. Jest to szczególnie wyraźne w odniesieniu do Narodów Zjednoczonych. Niemcy i Francja będą usilnie zabiegać o jednolite stanowisko Unii Europejskiej w ważnych organach ONZ. Obydwa kraje dążą ponadto do reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ i angażują się na rzecz przyjęcia Niemiec do grona stałych członków.

Młodzież, edukacja & badania naukowe

Przyszłość niemiecko-francuska jest młoda. Dlatego też w traktacie zapisano mobilność i programy wymiany młodzieży. Niemiecko-francuska Współpraca Młodzieży (Deutsch-Französisches Jugendwerk), zintegrowane instytuty kultury i platforma cyfrowa zintensyfikują tę wymianę. W Niemczech więcej osób ma uczyć się języka francuskiego, we Francji – języka niemieckiego. Uznawanie dyplomów ukończenia szkół średnich ma zostać ułatwione, ma powstać więcej niemiecko-francuskich kierunków studiów. Planowane „Niemiecko-francuskie Forum dla przyszłości” (Zukunftswerk) stanie się miejscem gromadzącym naukowców i intelektualistów z obydwu krajów.

Kooperacja bez granic & gospodarka

Niemcy i Francja chcą ułatwić życie codzienne ludzi żyjących w regionie przygranicznym. Chcą wspierać dwujęzyczność na pograniczu i – poza wspólnymi połączeniami kolejowymi i tramwajowymi – lepiej połączyć ze sobą także sieci cyfrowe. Pragmatyczne rozwiązania mają ułatwić realizację projektów gospodarczych w regionie przygranicznym. Wspólna „Rada ekspertów ds. gospodarki” (Rat der Wirtschaftsexperten) ma posunąć naprzód integrację obydwu gospodarek narodowych w kierunku „niemiecko-francuskiego obszaru gospodarczego”. Obydwa państwa chcą rozwijać partnerstwa miast i wspólne inicjatywy obywatelskie. Po podpisaniu Traktatu Elizejskiego istniało ok. 100 partnerstw miast, dziś jest ich już ok. 2200.


Traktat Akwizgrański
Traktat Akwizgrański© Bundesregierung, Ambasada Niemiec

Traktat Akwizgrański

Wróć do góry strony