Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Razem dla Europy: Niemcy i Francja zawierają Traktat Akwizgrański

15.01.2019 - Artykuł

Zawierając ambitny traktat, Niemcy i Francja łączą siły i deklarują przywiązanie do silnej i suwerennej Europy

Deutsch-französische Zusammenarbeit
Deutsch-französische Zusammenarbeit© Michael Gottschalk/photothek.net

Gabinet federalny zatwierdził dziś podpisanie traktatu między Niemcami a Francją o współpracy i integracji. Traktat zostanie podpisany w Akwizgranie w dniu 22.01.2019 roku przez kanclerz federalną Angelę Merkel i prezydenta Emmanuela Macrona. Nowy traktat nie zastąpi Traktatu Elizejskiego z 1963 roku, tylko będzie jego kontynuacją. Oba traktaty mają mieć taką samą rangę.

Zawierając Traktat Elizejski przed 56 laty, Niemcy i Francja wyciągnęły wnioski z krwawej przeszłości i dokonały historycznego zwrotu. Trwająca setki lat rzekoma odwieczna wrogość przerodziła się w niemiecko-francuską przyjaźń. Konfrontacja, która stale sprowadzała na Europę wojny i spustoszenie, przerodziła się w siłę napędową integracji europejskiej.

Wspólnie przygotować się na przyszłość

Federalny Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas powiedział:
Zawierając nowy traktat niemiecko-francuski, kierujemy wzrok w przyszłość. Łączymy nasze siły, by przygotować nasze kraje do wyzwań przyszłości w takich obszarach jak cyfryzacja, edukacja i technologie. Wspólnie stajemy, na rzecz silnej, zdolnej do działania Europy, na rzecz pokoju na świecie i ładu opartego na określonych zasadach.

Dla Niemiec i Francji jest jasne, że ściślejsza współpraca nie odbywa się kosztem suwerenności narodowej, lecz czyni oba państwa razem mocniejszymi. Dlatego też Niemcy i Francja nie poprzestają jedynie na udanym modelu integracji europejskiej, ale tworzą też podstawy, by następne pokolenie mogło kontynuować tę drogę.

Traktat zdecydowanie zacieśni współpracę z Francją w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w odniesieniu do kwestii związanych z przyszłością, w dziedzinie kultury i edukacji oraz współpracy transgranicznej. Niemcy i Francja chcą jeszcze ściślej niż do tej pory koordynować swoje działania w ramach Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podstawowym zamysłem Traktatu Akwizgrańskiego jest wspólne zabezpieczenie przyszłości. Niemiecko-francuskie Forum dla przyszłości (Zukunftswerk), jako miejsce dialogu i punkt styczności między światem polityki, gospodarki, badań naukowych i społeczeństwa obywatelskiego, będzie miało za zadanie wypracować wspólne odpowiedzi na nowe wyzwania lub na potrzeby stworzenia nowych regulacji.

Regiony przygraniczne w centrum uwagi

Außenminister Heiko Maas und sein französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian
Außenminister Heiko Maas und sein französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian© Thomas Koehler/photothek.net

Integracja regionów przygranicznych będzie w przyszłości szczególnie wspierana. Celem ma być przede wszystkim wyeliminowanie istniejących przeszkód wynikających z peryferyjnego położenia tych regionów za pomocą projektów transgranicznych. Decydenci lokalni mają otrzymać możliwość wyjścia poza dostępne już dziś formy współpracy transgranicznej. Priorytetem powinny być tu konkretne ulepszenia w życiu codziennym obywateli, dotyczące np. działalności przedsiębiorstw i administracji w regionie przygranicznym – przedszkola, opieka zdrowotna, transgraniczne szkolnictwo i kształcenie zawodowe, transgraniczne pośrednictwo pracy oraz transgraniczne projekty infrastrukturalne.

Mają przy tym zostać znalezione takie rozwiązania w życiu codziennym w regionie przygranicznym, które będą mogły mieć prekursorskie znaczenie dla integracji europejskiej.

Wróć do góry strony