Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Federalny minister spraw zagranicznych Heiko Maas na temat członkostwa Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2019/2020

Bundesaußenminister Heiko Maas

Bundesaußenminister Heiko Maas, © Thomas Imo/photothek.net

03.01.2019 - Artykuł

Federalny minister spraw zagranicznych Heiko Maas oświadczył na początku członkostwa Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2019/2020:

Rada Bezpieczeństwa jest najważniejszym organem Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego celem jest zagwarantowanie pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie. Niemcy już po raz szósty są niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ – ale oczekiwania wobec nas są tak wysokie, jak nigdy dotąd. Dobrze przygotowaliśmy się i chcemy przyjąć to wyzwanie. Jako członek Rady Bezpieczeństwa skoncentrujemy się na współpracy przy rozwiązywaniu kryzysów. Do agendy Rady Bezpieczeństwa chcemy włączyć także własne tematy. Na przykład Rada Bezpieczeństwa musi zająć się również tym, że w wielu miejscach na świecie zmiany klimatyczne mogą stać się problemem zagrażającym bezpieczeństwu. Chcemy angażować się na rzecz tego, aby kobiety odgrywały większą rolę w zapobieganiu i przezwyciężaniu konfliktów, a także aby kobiety i dziewczęta były lepiej chronione przed przemocą na tle seksualnym. Międzynarodowe prawo humanitarne musi zostać wzmocnione, a pracownicy organizacji pomocy humanitarnej muszą być lepiej chronieni. Chcemy też spróbować nadać nowe impulsy trudnemu tematowi, jakim jest rozbrojenie nuklearne i kontrola zbrojeń.

Zdecydowaliśmy się na cztery główne tematy. Pierwszym tematem są zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo. Coraz bardziej zmiany klimatu prowadzą do problemów w sferze bezpieczeństwa na całym świecie. Po drugie na agendę wprowadzimy temat kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. Chcemy wzmocnić rolę kobiet i dziewcząt w rozwiązywaniu konfliktów oraz lepiej chronić kobiety i dziewczęta. Chcemy też wzmocnić rolę i lepiej chronić pracowników organizacji pomocy humanitarnej, spośród których wielu zostało rannych lub straciło życie w ostatnich latach podczas misji. Po czwarte chcemy pchnąć naprzód sprawę rozbrojenia i kontroli zbrojeń.

Europa nie może w żadnym razie stać się areną debaty o dozbrojeniu. Międzynarodowa wspólnota państw – nie tylko USA i Rosja – musi stworzyć nową architekturę kontroli zbrojeń. Powinna ona zawierać nie tylko broń nuklearną, lecz także nowoczesne autonomiczne systemy broni.

Uważam, że nasza odpowiedzialność rośnie. Oczekiwania wobec nas są tak wysokie, jak chyba nigdy dotąd. Już teraz wzięliśmy na siebie w istotnym stopniu odpowiedzialność. Niemcy są na świecie drugim co do wielkości donatorem pomocy humanitarnej. Jednak im bardziej dawni partnerzy wycofują się ze współpracy międzynarodowej, tym bardziej też wzrok skierowany jest na nas.


Wróć do góry strony