Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Informacja na temat Ustawy o imigracji pracowników wykwalifikowanych

Fachkräftegesetz

Fachkräftegesetz, © dpa

20.12.2018 - Artykuł

Republika Federalna Niemiec potrzebuje dużej liczby odpowiednich i wykwalifikowanych pracowników. Już w ubiegłych latach rząd federalny znacznie poprawił i jeszcze bardziej uprościł warunki ramowe przyjmowania wykwalifikowanych pracowników do Niemiec. Z dzisiejszej perspektywy zapotrzebowanie to będzie wzrastać także w najbliższych latach ze względu na pomyślny rozwój gospodarczy i skutki przemian demograficznych. W związku z tym 2 października 2018 roku rząd federalny przedstawił podstawowe założenia odnośnie do przyszłej imigracji wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich. W dokumencie tym wymieniono pięć głównych wyzwań:

  1. kwestia ram prawnych,
  2. zapewnienie wysokiej jakości wykonywania zawodu,
  3. celowe pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników,
  4. wzmożenie działań na rzecz nauki języka niemieckiego oraz
  5. szybsze i efektywniejsze procedury.

Te podstawowe założenia stanowią m.in. merytoryczną podstawę dla wypracowania ustawy, która za pomocą przepisów prawnych pozwoli w przyszłości sterować napływem pracowników na niemiecki rynek pracy. Rzeczona „Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych” zostanie najprawdopodobniej przyjęta przez Niemiecki Bundestag w 2019 roku i wejdzie w życie na początku 2020 roku. Stworzy ona ramy dla przyjmowania tych pracowników wykwalifikowanych, których tak pilnie potrzebuje niemiecka gospodarka. Są to absolwenci szkół wyższych oraz osoby z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, nie należą do nich natomiast pracownicy o niższych lub niewielkich kwalifikacjach.

Głównymi warunkami imigracji do Niemiec są zapotrzebowanie gospodarki narodowej, kwalifikacje, znajomość języka, jak też potwierdzenie posiadania konkretnego miejsca pracy i zapewnienie środków utrzymania. Ponadto chodzi o to, aby także osoby z dyplomem potwierdzającym ich kwalifikacje zawodowe miały możliwość przybycia do Niemiec na czas określony celem szukania pracy – pod warunkiem, że znają one język niemiecki i są w stanie ponieść w tym czasie koszty swojego utrzymania. Ważne jest dla nas, aby rzeczywiście trafiali do nas pracownicy wykwalifikowani. Dlatego obstajemy przy tym, aby przed wjazdem danej osoby do kraju sprawdzić jej kwalifikacje. Jednocześnie mamy świadomość, że nasz dualny system kształcenia zawodowego jest specyficzny i wyznacza wysokie standardy porównywalne tylko z nielicznymi istniejącymi w innych krajach. Dlatego też ulepszamy możliwości zdobywania kwalifikacji w Niemczech, aby móc uznawać kwalifikacje zawodowe zdobyte poza granicami Niemiec.

Dalsze informacje znajdują się na oficjalnym portalu z informacjami dla zagranicznych pracowników wykwalifikowanych: https://www.make-it-in-germany.com/en oraz na stronie Centralnego Pośrednictwa Cudzoziemców i Pracowników Wykwalifikowanych Federalnej Agencji Pracy (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit): https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/EN/index.htm  

Wróć do góry strony