Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Słowo Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych Heiko Maasa z okazji Dnia Jedności Niemiec

Bundesaußenminister Heiko Maas

Bundesaußenminister Heiko Maas, © Thomas Imo/photothek.net

02.10.2018 - Artykuł

Od 28 lat Niemcy są znów zjednoczone w warunkach demokracji i wolności. Przezwyciężenie podziału politycznego wymuszonego przez zimną wojnę nastąpiło już prawie trzy dekady temu. Do upadku muru między Wschodem a Zachodem doprowadziły wówczas przede wszystkim odważne obywatelki i odważni obywatele na wschodzie Niemiec. Duży udział miały w tym jednak też nasze państwa partnerskie. Bez ich ufności w pokojowy i pozytywny rozwój zjednoczonych Niemiec w Europie jedność Niemiec nie byłaby możliwa.

Również w tym roku wiele państw okazało nam duże zaufanie. W czerwcu głosami ponad 180 państw Niemcy zostały wybrane na dwa lata na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. To zaufanie wspólnoty państw jest dla nas zobowiązaniem, by w dalszym ciągu wspólnie z naszymi partnerami przyczyniać się ze wszystkich sił do pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Jest to możliwe tylko w ramach opartego na określonych zasadach ładu międzynarodowego. Prawdziwy multilateralizm nie ma umacniać prawa silniejszego, lecz musi stwarzać sprawiedliwe warunki dla wszystkich. Chcemy pracować nad tym wspólnie w otwartym dla wszystkich zainteresowanych sojuszu na rzecz multilateralizmu.

Świat XXI wieku naznaczony w coraz większym stopniu wzajemnymi zależnościami wymaga od nas przezwyciężenia izolacji. Nawet jeśli tendencje nacjonalistyczne i populistyczne obecnie przybierają na całym świecie na sile – właściwe i możliwe jest przeciwdziałanie temu. W połowie lat osiemdziesiątych w podzielonych Niemczech chyba nikt nie przypuszczałby, że upadek muru berlińskiego jest możliwy, a jednak mur upadł już kilka lat później.

Również dzisiaj – w Unii Europejskiej i z naszymi partnerami na całym świecie – pracujemy nad tym, by pokonywać podziały, przezwyciężać rozbieżności, przyczyniać się na całym świecie do rozwiązywania kryzysów i konfliktów oraz promować prawa człowieka i praworządność.

Jedna z nauk, jaka płynie ze zjednoczenia Niemiec, jest taka, że prawdziwego postępu nie uda się osiągnąć w pojedynkę. Jesteśmy i pozostaniemy zdani na siebie nawzajem. I dobrze, że tak jest.

Wróć do góry strony