Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Druga część wyników Barometru Polska–Niemcy 2018

20.06.2018 - Artykuł

Razem w Europie? Co Polacy i Niemcy sądzą o polityce europejskiej - wyniki drugiej części Barometru Polska-Niemcy 2018.

Barometr 2018
Barometr 2018© Körber-Stiftung, Instytut Spraw Publicznych/Institut für Öffentliche Angelegenheiten

Polacy nie odczuwają zagrożenia ze strony Niemiec i życzą sobie silniejszej Bundeswehry, jako wzmocnienia także polskiego bezpieczeństwa.

Niemieckie opinie o polskiej polityce europejskiej są złe. Polskie oceny o niemieckich działaniach w UE pozostają nadal pozytywne, choć dostrzec można ich pogorszenie. Jednocześnie duża grupa Polaków uważa, że Niemcy zachowują się w UE zbyt dominująco, wynika z drugiej części badania opinii publicznej z serii „Barometr Polska-Niemcy” Instytutu Spraw Publicznych (ISP), Fundacji Konrada Adenauera (KAS) i Fundacji Körbera, opublikowanej w czerwcu.

58% Niemców i 55% Polaków sądzi, że Niemcy przyczyniają się do lepszej współpracy w Europie, 53% Niemców krytycznie ocenia polską politykę europejską, w Polsce zaś dobre świadectwo wydaje polityce europejskiej Warszawy 45% badanych, a 40% postrzega ją raczej krytycznie. Podziały w ocenie działań własnego rządu widoczne są w wynikach całego badania.

Jednocześnie 39% Polaków – najliczniejsza grupa badanych – uważa, że Niemcy zachowują się w Unii Europejskiej zbyt dominująco i za rzadko idą na kompromis, ale 35% jest odmiennego zdania. Po połowie rozkładają się w Polsce głosy, czy Niemcy traktują ich kraj w Unii Europejskiej zawsze lub często czy też rzadko lub nigdy po partnersku (po 43%). Niemcy widzą to podobnie - 45% wątpi w częste partnerstwo. Połowa z nich twierdzi jednocześnie, że polski rząd nie jest wiarygodnym partnerem w Unii Europejskiej (48%). „Tymczasem Polacy życzą sobie ścisłej współpracy z Niemcami – popiera ją 74% badanych. Dobre oceny niemieckiej polityki wskazują, że polska polityka powinna być skierowana na konstruktywne kontakty z Berlinem”, podsumowuje wyniki dr Agnieszka Łada, dyrektor Programu Europejskiego Instytutu Spraw Publicznych.

Jednocześnie zdecydowana większość Polaków nie odczuwa potencjalnego zagrożenia ze strony Niemiec – ani militarnego (74%), ani politycznego czy gospodarczego (po 65%). Co więcej, Polacy nie tylko nie boją się Niemiec, ale popierają także wzmocnienie niemieckiej armii, zgodnie z założeniami przyjętymi przez wszystkich członków NATO. 54% Polaków widzi we wzmocnieniu Bundeswehry zwiększenie polskiego bezpieczeństwa. Zdanie to podziela 45% Niemców. „To bardzo wyraźny sygnał dla niemieckich polityków, którzy nieraz posługują się argumentem, że zbyt silna Bundeswehra budziłaby obawy wschodnich sąsiadów. Tak nie jest.”, podkreśla Agnieszka Łada.

Oba społeczeństwa łączy natomiast spojrzenie na europejską przyszłość - 48% badanych Polaków i 42% Niemców opowiada się za pogłębianiem integracji w Unii Europejskiej. „Naszym wspólnym zadaniem pozostaje obecnie ustalenie konkretnych działań, aby te życzenia wcielać w życie”, komentuje te dane dr Angelika Klein, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

„Fakt, że większość polskiego społeczeństwa nadal ufa niemieckim działaniom w Europie, cieszy.”, odnosi się do wyników badania Nora Müller, szefowa działu Polityka Międzynarodowa Fundacji Körbera. „Zwłaszcza w trudnych politycznie czasach, kiedy jedność w Unii Europejskiej jest chwiejna, potrzebujemy więcej dialogu – także na sporne tematy”.

Pełne wyniki:

Badania w Polsce i w Niemczech zostały przeprowadzone na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Körbera i Fundacji Konrada Adenauera. GfK Polonia przeprowadziła sondaż w Polsce w okresie od 5 do 12 kwietnia 2018 r. na reprezentatywnej grupie 1 tysiąca Polaków w wieku od piętnastu lat. GfK SE przeprowadziła sondaż w Niemczech w okresie od 6 do 13 kwietnia 2018 r. na reprezentatywnej grupie 1 tysiąca Niemców w wieku od czternastu lat. Metoda badawcza: sondaż face to face.

Publikacja powstała w ramach serii badań  „Barometr Polska-Niemcy“ regularnie prowadzonych wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. W 2018 partnerem projektu była Fundacja Körbera. Projekt jest realizowany w 2018 roku dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Komentarzy udziela:

Dr Agnieszka Łada
Dyrektor Programu Europejskiego
Instytut Spraw Publicznych
Agnieszka.lada@isp.org.pl
0048 604 828 240
Wróć do góry strony