Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Polsko-niemiecka współpraca w zakresie prowadzenia bieżących śledztw w sprawach zbrodni nazistowskich

Gespräche zwischen dem Leitenden Oberstaatsanwalt der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen und dem Institut für das nationale Gedenken (IPN) / Rozmowy szefa Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych prokuratora Jens Rommel w Instytucie Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie

Gespräche zwischen dem Leitenden Oberstaatsanwalt der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen und dem Institut für das nationale Gedenken (IPN) / Rozmowy szefa Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych prokuratora Jens Rommel w Instytucie Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie, © Marcin Jurkiewicz (IPN)

12.04.2018 - Artykuł

W dniach 9.-11.04.2018 r. szef Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych prokurator Jens Rommel prowadził rozmowy w Instytucie Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie.

Spotkanie przedstawicieli Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych i Instytutu Pamięci Narodowej (IPN)

Obie strony w konstruktywnej atmosferze omówiły możliwości wzajemnej pomocy w zakresie prowadzenia bieżących śledztw w sprawach zbrodni nazistowskich celem ustalenia osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstw i które dziś można jeszcze pociągnąć do odpowiedzialności karnej, oraz zakończenia toczących się aktualnie postępowań.

Cel - ustalenie podejrzanych w związku z popełnionymi zbrodniami i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej

Zadaniem Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu jako wspólnej instytucji wszystkich krajowych zarządów wymiaru sprawiedliwości landów niemieckich już od 60 lat jest prowadzenie dochodzeń wstępnych w sprawach zbrodni nazistowskich. Celem tych działań jest ustalenie osób, które są podejrzane w związku z popełnionymi zbrodniami ograniczonymi co do miejsca, czasu i kręgu sprawców, i które dziś można jeszcze pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Obowiązuje przy tym zasada, że każdy do końca życia musi się poddać odpowiedzialności prawnokarnej. Centrala ma za zadanie gromadzenie całości dostępnego materiału dotyczącego zbrodni nazistowskich w Niemczech i za granicą, zapoznanie się z nim oraz dokonanie jego oceny, tak by ustalić, które z osób mających udział w określonym kompleksie przestępstw mogą być jeszcze ścigane karnie. W tym zakresie Centrala od dziesięcioleci współpracuje z IPN w Warszawie.  

W chwili obecnej nie można jeszcze przewidzieć zakończenia prowadzonych działań śledczych. Postępowania przygotowawcze i toczące się przed sądami poszczególne postępowania główne pokazują, że mimo długiego okresu czasu i wszelkich trudności prawnych i faktycznych wymiar sprawiedliwości także dzisiaj może jeszcze ścigać zbrodnie reżimu nazistowskiego.

Wróć do góry strony