Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Konkurs pomysłów: ochrona klimatu łączy Europę (EUKI)

05.02.2018 - Artykuł

„Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu” (EUKI) Federalnego Ministerstwa Środowiska zachęca organizacje użyteczności publicznej do składania projektów pomysłów na wewnątrzeuropejską współpracę w dziedzinie ochrony klimatu.

Projekty bilateralne i multilateralne mają na celu zarówno intensyfikację wymiany dobrych praktyk w obszarze ochrony klimatu, jak i dialogu na temat polityki klimatycznej z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Do 16.03.2018 r. można zgłaszać propozycje projektów zakładających współpracę przedstawicieli bądź organizacji z dwóch lub więcej krajów członkowskich.

Rozpoczęto drugą edycję konkursu pomysłów w ramach Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu. W ubiegłym roku wybrano i z sukcesem rozpoczęto wdrażanie 22 projektów dotyczących m.in. edukacji w zakresie ochrony klimatu, innowacyjnych rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w sektorach: energetycznym, transportowym i rolniczym. Projekty EUKI skierowane są do rządów, gmin, instytucji edukacyjnych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, świata nauki i gospodarki – zwłaszcza krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej.

Dotychczas zakres tematyczny projektów sięgał od koncepcji akceptowalnych społecznie zmian strukturalnych w regionach górniczych Europy Wschodniej, poprzez wypracowanie strategii redukcji emisji w polskim sektorze ciepłowniczym, aż po poprawę efektywności energetycznej w 80 greckich szkołach pilotażowych.

Informacje na temat finansowania projektów realizowanych w ramach konkursu pomysłów oraz bieżących projektów EUKI są dostępne pod adresem www.euki.de 

Wróć do góry strony