Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Covid-19: Aktualne informacje i ograniczenia

07.04.2022 - Artykuł

Ważna informacja

Aktualności

Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 prowadzi w dalszym ciągu zarówno do ograniczeń w międzynarodowym ruchu lotniczym i pasażerskim, jak i częściowo do ograniczeń w życiu publicznym.

Sytuacja epidemiczna w Polsce

Polska jest dotknięta COVID-19. Od dnia 3 marca 2022 roku Polska nie jest już uznawana za obszar wysokiego ryzyka.

Aktualne i szczegółowe dane liczbowe znajdą Państwo na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Wjazd do Polski

Uregulowania dotyczące wjazdu do Polski mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji pandemicznej. Proszę zasięgnąć informacji dodatkowo we właściwych polskich urzędach.

Przy wjeździe do Polski z kraju członkowskiego UE, z kraju należącego do strefy Schengen lub z państwa trzeciego nie ma zasadniczo obowiązku udokumentowania szczepienia przeciwko COVID-19 i nie obowiązuje też już kwarantanna. Wyjątek: z Rosji i Białorusi mogą wjeżdżać tylko określone grupy osób. Wykazem tych grup – także w języku angielskim – dysponuje polska Straż Graniczna. W przypadku osób, których wykaz ten dotyczy, obostrzenia nie obowiązują.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku odbycia kwarantanny przy wjeździe do Polski oraz możliwych wyjątków można znaleźć na stronach internetowych polskich placówek zagranicznych w Niemczech, polskiego rządu oraz polskiej Straży Granicznej.

Wykaz punktów w Polsce, w których można wykonać test, znajduje się m.in. na stronach test-w-mobilnym-punkcie-pobran lub https://diag.pl/pacjent/ (sieć laboratoriów na terenie Polski).

Przejazd przez Polskę

Wykaz otwartych przejść granicznych uzyskać można również na stronie internetowej polskiej Straży Granicznej.

Możliwości podróżowania

Dostępne są międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe dla ruchu pasażerskiego do Polski.

Istnieje możliwość skorzystania z oferty krajowych połączeń lotniczych, kolejowych i autokarowych.

Ograniczenia w kraju

W Polsce na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2022 roku zniesiono prawie wszystkie ograniczenia, wymogi i zakazy.

Polskie Ministerstwo Zdrowia informuje na swojej stronie internetowej, za pośrednictwem Twittera i na stronie internetowej polskiego rządu o istniejących jeszcze ograniczeniach.

Zasady higieny w Polsce

Obowiązek noszenia maseczek istnieje jeszcze tylko w budynkach, w których realizowane są świadczenia z zakresu służby zdrowia oraz w aptekach.

W przypadku objawów COVID-19 lub kontaktu z osobami zakażonymi można w dalszym ciągu kontaktować się z infolinią polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku polskim i angielskim) pod numerem tel. 800 190 590.

Granice Polski z państwami nienależącymi do strefy Schengen

Szczegóły i aktualności dotyczące polskich przejść granicznych znajdą Państwo na stronie internetowej Straży Granicznej.

Proszę także zapoznać się z zaleceniami Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi podróżowania i bezpieczeństwa.

Wiążące oświadczenia na temat przepisów dotyczących wjazdu do Polski i kwarantanny na miejscu mogą składać tylko polskie władze (np. straż graniczna, sanepid).

Nr infolinii polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku polskim) oraz polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku angielskim) o koronawirusie: 800 190 590.

Proszę zapoznać się z informacjami w dokumencie COVID-19 oraz na stronach Światowej Organizacji Zdrowia WHO i Instytutu Roberta Kocha RKI.

Kwarantanna, zgłoszenie wjazdu i obowiązek przeprowadzenia testu przy wjeździe do Niemiec

Z powodu pandemii COVID-19 istnieją ograniczenia przy wjeździe z wielu państw.

Z Polski do Niemiec mogą wjechać osoby, które są w pełni zaszczepione dopuszczonymi przez Europejską Agencję Leków (EMA) szczepionkami (lub używanymi w państwach trzecich ekwiwalentami tych szczepionek) przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2. Osoby te mogą wjechać do Niemiec zarówno w celu złożenia wizyty, jak i w celach turystycznych. W pełni zaszczepione osoby (z państw trzecich, które nie są objęte zwolnieniami) mogą złożyć w Ambasadzie Niemiec w Warszawie wniosek o wizę w celu wjazdu do Niemiec.

Wyjątek stanowią jednak osoby, które wjeżdżają z krajów zaklasyfikowanych jako obszary występowania mutacji wirusa. Z tych krajów w dalszym ciągu istnieje zakaz wjazdu do Niemiec.

Wjechać mogą tylko te osoby, które są w pełni zaszczepione jednym rodzajem dopuszczonej szczepionki lub różnymi rodzajami szczepionki dopuszczonymi przez Europejską Agencję Leków (EMA) (wykaz dopuszczonych szczepionek znajduje się tutaj) lub używanymi w państwach trzecich ekwiwalentami tych szczepionek (wykaz jest tutaj). Przewiduje się, że dopuszczone zostaną inne szczepionki o porównywalnym poziomie ochrony po zakończeniu niezbędnych badań w tym zakresie.

Potwierdzenie szczepienia

W celu wjazdu w każdym przypadku konieczne jest potwierdzenie szczepienia, które całkowicie spełnia wymienione w punkcie 1, 2 i 3 warunki:

1. Musi to być cyfrowy unijny certyfikat Covid lub porównywalne potwierdzenie szczepienia w formie cyfrowej lub papierowej w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim. Sfotografowane zaświadczenie nie jest uważane za zaświadczenie cyfrowe. Zaświadczenie cyfrowe powinno być wystawione przez uprawniony podmiot w formie cyfrowej i w ten sposób też przekazane osobie zainteresowanej.

2. Potwierdzenie szczepienia musi zawierać następujące dane:

- dane osobowe osoby zaszczepionej (co najmniej nazwisko, imię i datę urodzenia lub numer posiadanego i przedłożonego przy kontroli ważnego paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem) 
- data szczepienia, liczba szczepień,
- nazwa szczepionki,
- nazwa choroby, przeciw której osoba została zaszczepiona oraz
- informacje, z których wynikałoby, kto jest odpowiedzialny za podanie szczepionki lub wystawienie certyfikatu, na przykład oficjalny symbol lub nazwisko osoby wystawiającej certyfikat.

3. Szczepienie musi ponadto spełniać określone wymogi pełnego szczepienia ochronnego zgodnie z § 22a ustęp 1 Ustawy o ochronie przed infekcjami (Infektionsschutzgesetz -IfSG).

Pełne szczepienie dopuszczonymi szczepionkami obejmuje:

a) do 30.09.2022 roku: przyjęcie dwóch pojedynczych dawek szczepionki;

b) do 30.09.2022 roku: przyjęcie jednej pojedynczej dawki szczepionki tylko wówczas, gdy dodatkowo:
- wykonany został test na obecność przeciwciał i potwierdzona została przebyta infekcja Covid przed podaniem pojedynczej dawki szczepionki, a następnie podana została pojedyncza dawka szczepionki; lub
- wynik testu z wykorzystaniem kwasów nukleinowych (m.in. test PCR) przed otrzymaniem pojedynczej dawki szczepionki był pozytywny; lub
- wynik testu z wykorzystaniem kwasów nukleinowych (m.in. test PCR) po otrzymaniu pojedynczej dawki szczepionki był pozytywny i gdy od momentu przeprowadzenia testu upłynęło 28 dni;

c) od 1.10.2022 roku: przyjęcie trzech pojedynczych dawek szczepionki; ostatnia pojedyncza dawka musi być podana co najmniej trzy miesiące po drugiej pojedynczej dawce;

d) od 1.10.2022 roku: przyjęcie dwóch pojedynczych dawek szczepionki tylko wówczas, gdy dodatkowo:
- wykonany został test na obecność przeciwciał i potwierdzona została przebyta infekcja Covid przed podaniem pierwszej pojedynczej dawki szczepionki, a następnie podane zostały dwie pojedyncze dawki szczepionki; lub
- wynik testu z wykorzystaniem kwasów nukleinowych (m.in. test PCR) przed otrzymaniem drugiej pojedynczej dawki szczepionki był pozytywny; lub
- wynik testu z wykorzystaniem kwasów nukleinowych (m.in. test PCR) po otrzymaniu drugiej pojedynczej dawki szczepionki był pozytywny i gdy od momentu przeprowadzenia testu upłynęło 28 dni.

Proszę sprawdzić przed każdą planowaną podróżą, czy Państwa potwierdzenie szczepienia spełnia wyżej wymienione wymagania.

Dzieci, które nie ukończyły jeszcze dwunastego roku życia i nie są jeszcze zaszczepione, mogą wjechać do Niemiec na podstawie wyniku testu (PCR lub testu na przeciwciała) w towarzystwie co najmniej jednego w pełni zaszczepionego rodzica. Dzieci, które nie ukończyły jeszcze szóstego roku życia, nie muszą okazać przy wjeździe wyniku testu.

Dalsze informacje znajdują się pod tym linkiem.

Wróć do góry strony