Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

40 lat współpracy Polski i Niemiec w zakresie ubezpieczeń społecznych

Artykuł

Konferencja, wernisaż i przyjęcie z okazji czterdziestolecia współpracy Polski i Niemiec w zakresie ubezpieczeń społecznych.

40 Jahre der Zusammenarbeit der deutchen und polnischen Sozialversicherung

Konferencja, wernisaż i przyjęcie z okazji czterdziestolecia współpracy Polski i Niemiec w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Rocznica podpisania polsko-niemieckiej umowy o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym z 1975 r. stała się okazją do zorganizowania 24 kwietnia konferencji naukowej pt. „Adekwatność systemów emerytalnych”. Podczas sesji otwierającej konferencję Yasmin Fahimi, Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych, wezwała do stworzenia „podwójnej linii bezwzględnego zatrzymania” także dla przyszłych emerytur – dotyczącej najniższego poziomu świadczeń i maksymalnej wysokości składek. Konferencję otworzyły także Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gundula Roßbach, Prezes DRV i Gertruda Uścińska, Prezes ZUS.

Po południu prof. dr. hab. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, uroczyście otworzył wystawę „Z myślą o przyszłości. Ilustrowana historia Niemiec jako państwa socjalnego” w gmachu Starej Biblioteki Uniwersyteckiej. Wystawa przygotowana przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych przedstawia rozwój niemieckiego państwa socjalnego od średniowiecza po czasy współczesne.

40 Jahre Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Sozialversicherung

W towarzyszącej jej dyskusji panelowej „Historia Niemiec jako państwa socjalnego – wnioski na dziś i na przyszłość” uczestniczyli: Sekretarz Stanu Yasmin Fahimi, Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, panie Prezes Gundula Roßbach i Gertruda Uścińska a także była Rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą, prof. Gesine Schwan.

Uroczystości zakończyło przyjęcie w rezydencji Ambasadora Rolfa Nikela. W obecności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej, Ambasador wręczył prof. dr hab. Gertrudzie Uścińskiej Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W laudacji pod adresem prof. Uścińskiej podkreślił jej zaangażowanie we współpracę z Niemcami sięgającą procesu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nieustające również teraz, po objęciu przez nią urzędu Prezes ZUS. W trakcie swojej kariery naukowej prof. Uścińska uczestniczyła w międzynarodowych programach badawczych i organizowała polsko-niemieckie konferencje na temat prawa pracy i prawa socjalnego, czym przyczyniła się znacząco do upowszechnienia uznanych standardów europejskiego prawa pracy i socjalnego.

40 Jahre Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Versicherung

Inne

Wystawa o historii Niemiec jako państwa socjalnego od 23 maja do 29 września w Collegium Polonicum

Wystawa „Z myślą o przyszłości“ w Collegium Polonicum

Wróć do góry strony