Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Strategiczny Raport Społeczny Niemiec

Artykuł

Rząd federalny opublikował raport dotyczący niemieckich reform i działań w ramach strategii Europa 2020.

Rząd federalny opublikował raport dotyczący niemieckich reform i działań w ramach strategii Europa 2020 w obszarze integracji społecznej, emerytur a także zdrowia i opieki długoterminowej.

Wszystkie państwa członkowskie UE zobowiązane są w ramach Otwartej Metody Koordynacji (OMK) do przedstawiania informacji nt. swoich działań w zakresie zabezpieczenia społecznego. Raport rządu federalnego obejmuje okres 1.05.2015 – 30.04.2016 r. Opisuje m.in. działania podjęte na rzecz integracji uchodźców, zwłaszcza na rynku pracy, zwalczania biedy i wykluczenia społecznego, wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Ważnymi punktami są także równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy, wsparcie dla rodziców, kwestie dotyczące emerytur i opieki zdrowotnej.

Wróć do góry strony