Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Seminarium nt. migracji pracowników służby zdrowia

Artykuł

W Ambasadzie Niemiec odbyło się seminarium eksperckie dotyczące migracji pracowników wykwalifikowanych w dziedzinie medycyny do Polski i Niemiec.

W Ambasadzie Niemiec odbyło się 23 lutego seminarium eksperckie dotyczące migracji pracowników wykwalifikowanych w dziedzinie medycyny do Polski i Niemiec.

Seminarium było ukoronowaniem cyklu wydarzeń organizowanych od 2015 r. przez Ambasadę Niemiec z Instytutem Spraw Publicznych (ISP) i Fundacją im. Friedricha Eberta, poświęconego migracji pracowników wykwalifikowanych. Ambasador Nikel zaznaczył w swoim przemówieniu otwierającym seminarium, że niedobór pracowników służby zdrowia rośnie zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Agnieszka Łada i Justyna Segeš Frelak z ISP przedstawiły swój raport „Medycyna bez granic? Wykwalifikowani migranci w zawodach medycznych w Polsce i w Niemczech”. Na podstawie licznych wywiadów zbadano w nim sytuację ukraińskich lekarzy i pielęgniarek w Polsce oraz sytuację polskich migrantów w służbie zdrowia w Niemczech.

Podczas seminarium porównywano motywacje i doświadczenia migrantów z Polski i Ukrainy. Niemiecki rynek pracy jest atrakcyjny dla polskich lekarzy i pielęgniarek. Emigranci są zazwyczaj dobrze przygotowani do życia w Niemczech. Z reguły posiadają dobrą znajomość języka niemieckiego i otrzymują dostateczne wsparcie podczas procedury uznania swoich kwalifikacji. Polscy migranci nie czują się w Niemczech dyskryminowani i uważają, że dobrze integrują się w miejscu pracy i ze społeczeństwem niemieckim, chociaż tęsknią za swoimi rodzinami i przyjaciółmi w Polsce. W dyskusji eksperckiej uczestniczyli m.in. przedstawiciele polskiego Ministerstwa Zdrowia, partnerów społecznych, OECD, Okręgowej Rady Lekarskiej, Stowarzyszenia Kas Chorych w Berlinie i Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. Eksperci podkreślali różne kryteria uznania dyplomów zdobytych w UE i poza nią, które utrudniają integrację specjalistów z Ukrainy w Polsce. Uczestnicy seminarium byli zgodni, że rozwiązanie problemu niedoboru pracowników wykwalifikowanych w służbie zdrowia wymaga stworzenia wspólnej długofalowej strategii na poziomie międzynarodowym.

Wróć do góry strony