Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Okrągły stół ds. kształcenia zawodowego

Artykuł

Na zaproszenie Ambasadora Rolfa Nikela odbył się w Ambasadzie Niemiec pierwszy okrągły stół ds. kształcenia zawodowego.

Na zaproszenie Ambasadora Rolfa Nikela odbył się w Ambasadzie Niemiec w Warszawie pierwszy okrągły stół ds. kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe to bardzo ważne pole współpracy polsko-niemieckiej. Niemieckie przedsiębiorstwa obecne w Polsce oferują coraz większej liczbie młodych ludzi możliwość dualnego kształcenia zawodowego. Polsko- Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest dla nich silnym partnerem we współpracy z polskimi szkołami zawodowymi i samorządami.

Okrągły stół jest platformą, dzięki której niemieckie i niemieckojęzyczne instytucje mogą lepiej koordynować swoje działania i zacieśniać współpracę. Podobne gremia funkcjonują już w innych niemieckich przedstawicielstwach dyplomatycznych. Ich praca wspierana jest przez Centralną Jednostkę Rządu Federalnego ds. międzynarodowej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego przy Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego w Bonn (GOVET).

Uczestnikami spotkania byli też przedstawiciele Ambasady Austrii i Szwajcarii, przedsiębiorstwa i izby handlowe tych krajów. Ambasador Nikel wyraził nadzieję, że pierwszy okrągły stanie się zaczynem do kolejnych, regularnych spotkań.

Wróć do góry strony