Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Łatwiejszy dostęp do świadczeń i doradztwa dla osób wymagających opieki

Artykuł

Bundestag uchwalił 3. Ustawę o wspieraniu systemu świadczeń pielęgnacyjnych (PSG III).

Bundestag uchwalił 3. Ustawę o wspieraniu systemu świadczeń pielęgnacyjnych (PSG III). Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Dalszym krokiem, po ulepszeniu świadczeń dzięki poprzednim wersjom ustawy, będzie wprowadzenie nowej definicji osób wymagających opieki i nowego instrumentu oceny stopnia niepełnosprawności. Wszystkie osoby wymagające opieki otrzymają taki sam dostęp do świadczeń z ubezpieczenia opiekuńczego, niezależnie od tego, czy mają problemy ze sprawnością ruchową, czy cierpią na demencję. Kwota świadczeń wypłacanych osobom wymagającym opieki i ich rodzinom wzrośnie tym samym w tej kadencji o ok. 5 miliardów € rocznie.

Ubezpieczone osoby wymagające opieki są uprawnione do korzystania z opieki ambulatoryjnej lub do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, którym mogą swobodnie dysponować. Od 1 stycznia będą obowiązywać nowe stopnie niepełnosprawności 1-5 zamiast jak dotychczas I-III.

Wróć do góry strony