Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Odznaczenie osobistości zasłużonych dla pojednania polsko-niemieckiego

Artykuł

Ambasador Rolf Nikel wręczył 10 kwietnia Tomaszowi Miedzińskiemu, Henrykowi Kalinowskiemu i Marianowi Kalwaremu Federalne Krzyże Zasługi na Wstędze przyznane przez Prezydenta Federalnego Niemiec Joachima Gaucka.

Verleihung der Bundesverdienstkreuze am Bande
Ambasador Rolf Nikel podkreślił niezwykłe zaangażowanie odznaczonych, którzy mimo cierpienia doznanego od Niemców i przez Niemcy w czasie drugiej wojny światowej, działają na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.

W laudacji na cześć Tomasza Miedzińskiego ambasador Rolf Nikel podkreślił jego wysiłek na rzecz pojednania z pokoleniem młodych Niemców. Jako świadek Holocaustu Tomasz Miedziński uczestniczył w projektach realizowanych przez stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk oraz Akcję Znaku Pokuty/ Służby dla Pokoju. Podkreślał przy tym, że młodsze pokolenie Niemców intensywnie podejmuje temat przeszłości i historycznej odpowiedzialności. Poprzez swoje zaangażowanie przyczynił się też do przezwyciężenia stereotypów i resentymentów istniejących w społeczeństwie polskim. Tomasz Miedziński sprawuje honorową funkcję w Radzie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W roku 1991 współzakładał „Stowarzyszenie Żydów, Kombatantów i Poszkodowanych w Drugiej Wojnie Światowej”, którego przewodniczącym jest do dziś. Poprzez udział w konferencjach i udzielane wywiady Tomasz Miedziński przekazuje młodszemu pokoleniu plastyczny obraz życia żydowskiego. Zachęca młodych ludzi do nawiązywania przyjaźni i do pojednania między Polakami i Niemcami oraz do pokojowej przyszłości w Europie.

W laudacji na cześć Henryka Kalinowskiego ambasador Rolf Nikel zaakcentował jego zaangażowanie, jako Wiceprezesa Zarządu Ogólnopolskiego Społecznego Stowarzyszenia Misja Pojednania, w proces pojednania między Polakami i Niemcami. Henryk Kalinowski zabiegał między innymi o wspólne spotkania i rozmowy między byłymi wrogami i jako świadek historii wspierał poprzez swój udział w konferencjach pojednanie polsko-niemieckie. Szczególnie godne podkreślenia jest jego troska o niemieckie groby wojenne i godny pochówek poległych. Poza tym, jako Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (ZKRPiBWP) Henryk Kalinowski brał istotny udział w organizowaniu konferencji, na których podkreślano konieczność pokojowego współistnienia w Europie.

W laudacji na cześć Mariana Kalwarego ambasador Rolf Nikel podziękował mu za jego niezwykłe osobiste zaangażowanie na rzecz byłych pracowników gett zamieszkałych w Polsce. Marian Kalwary, sam ocalały z getta warszawskiego, organizuje od początku lat dziewięćdziesiątych, jako Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce pomoc socjalną i medyczną dla ocalonych z Holocaustu, a zarazem także dla tak zwanych „Sprawiedliwych”. Jako Pełnomocnik Zarządu ds. Emerytur za Pracę w Gettach Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce niestrudzenie poszukiwał kontaktów z ocalałymi i doradzał ponad 200 byłym pracownikom gett, którzy starali się o emerytury. W ramach projektów edukacyjnych i starań o uznanie „Sprawiedliwych”, zabiegał o przekazywanie złożonego obrazu historii. Mając na uwadze swoją własną biografię, wskazywał bardzo pozytywne przykłady w stosunkach polsko-niemieckich.

Wróć do góry strony