Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wzrost płacy minimalnej w Niemczech

Artykuł

Jednolita ustawowa płaca minimalna w Niemczech wynosi od 1 stycznia 2017 r. 8,84 euro za godzinę.

Mindestlohn
Rząd Federalny przyjął rozporządzenie o podwyższeniu płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2017 r. jednolita ustawowa płaca minimalna w Niemczech wynosi 8,84 euro za godzinę.

Podwyższenie płacy minimalnej wynika z decyzji Komisji ds. Płacy Minimalnej. Wraz z wprowadzeniem jednolitej płacy minimalnej w Niemczech w 2015 r. upoważniono Komisję do zadecydowania o ewentualnym podniesieniu minimalnego wynagrodzenia za pracę po upływie 2 lat i przedstawienia rządowi federalnemu odpowiedniej propozycji. Kolejne decyzje o podniesieniu płacy minimalnej podejmowane będą co dwa lata.

  • Branżowe płace minimalne na podstawie Ustawy o oddelegowaniu pracowników, Ustawy o użyczaniu pracowników oraz Ustawy o zbiorowych układach pracy obowiązują bez zmian.

Wróć do góry strony