Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Tymczasowe zawieszenie kontroli przestrzegania przepisów o płacy minimalnej w tranzycie

Artykuł

Regulacje dotyczące płacy minimalnej obejmują również przewozy tranzytowe. Rząd Federalny zawiesił jednak kontrolę przestrzegania przepisów w tym obszarze do czasu wyjaśnienia kwestii zgodności odnośnych regulacji z prawem unijnym.

Zgodnie z nową Ustawą o płacy minimalnej od 1 stycznia 2015 r. regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia obejmują również przewozy tranzytowe. Rząd Federalny zawiesił jednak kontrolę przestrzegania przepisów w tym obszarze do czasu wyjaśnienia kwestii zgodności odnośnych regulacji z prawem unijnym.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje w Niemczech ustawowa płaca minimalna. Przepisy Ustawy o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz) obejmują wszystkich pracowników podczas ich zatrudnienia w Niemczech, niezależnie od tego, czy pracodawca ma swoją siedzibę na terytorium Niemiec, czy za granicą (§§ 1 i 20 Ustawy o płacy minimalnej). Płaca minimalna odnosi się do każdej godziny, w której pracownik świadczy pracę na terytorium Niemiec.

Zgodnie z § 16 Ustawy działający w określonych branżach pracodawcy z siedzibą za granicą, zatrudniający jednego lub więcej pracowników w Niemczech mają przed rozpoczęciem wykonywania dzieła lub usługi obowiązek składania pisemnego zgłoszenia w języku niemieckim. Obowiązek ten dotyczy m.in. branży spedycyjnej, transportowej i logistycznej.

Rozporządzenie o obowiązku zgłaszania płacy minimalnej (Mindestlohnmeldeverordnung), wydane przez Federalne Ministerstwo Finansów, łagodzi wymóg składania zgłoszeń w przypadku określonych grup pracowników, zwłaszcza pracowników świadczących wyłącznie pracę mobilną. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 4 regulacja ta dotyczy przede wszystkim przewozu towarów i osób. Pracowników mobilnych należy zgłaszać do jednostki łącznikowej niemieckiej służby celnej (Bundesfinanzdirektion West). Informacje dotyczące procedury składania zgłoszeń oraz niezbędne formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej służby celnej.

Ze względu na toczącą się dyskusję natury prawnej oraz mając na uwadze naszych sąsiadów, Rząd Federalny postanowił zastosować następujące rozwiązanie tymczasowe do momentu wyjaśnienia kwestii zgodności stosowania Ustawy o płacy minimalnej w sektorze usług transportowych z prawem unijnym:

  • zawieszone zostają kontrole przestrzegania Ustawy o płacy minimalnej w odniesieniu do tranzytu bezpośredniego;
  • nie będą wszczynane postępowania w sprawach o wykroczenia na podstawie Ustawy o płacy minimalnej, a postępowania ewentualnie będące już w toku zostaną umorzone;
  • wynikające z Ustawy o płacy minimalnej obowiązki składania zgłoszeń, harmonogramów operacyjnych jak również dokumentów ewidencyjnych zostaną zawieszone w obszarze tranzytu;
  • zawieszenie kontroli przestrzegania przepisów nie dotyczy tzw. przewozów kabotażowych, w przypadku których przedsiębiorstwo z siedzibą za granicą świadczy usługi transportowe między dwoma punktami na terenie Niemiec, oraz transportu międzynarodowego z załadunkiem lub rozładunkiem w Niemczech.

Inne

Opis

Federalna Dyrekcja ds. Finansów West (Instytucja Łącznikowa)

tel.

+49 (0) 221 222 55 0

faks

+49 (0) 222 55 3981

Adres

Bundesfinanzdirektion West (Verbindungsbüro)
Wörthstraße 1-3
D-50668 Köln

Strona internetowa

www.zoll.de

e-mail

poststelle@bfdw.bfinv.de

Niemieckie urzędy celne kontrolują, czy w przypadku usług transgranicznych płace minimalne/dolna granica wynagrodzenia stosowane są zgodnie z Ustawą o Oddelegowaniu Pracowników (AEntG).

Wróć do góry strony