Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Rejestracja urodzenia

Artykuł

Informacje dotyczące rejestracji urodzenia w niemieckich ksiegach stanu cywilnego.

Rejestracja urodzenia w Niemczech:


Każdy obywatel Niemiec urodzony poza granicami Republiki Federalnej Niemiec ma możliwość rejestracji swojego urodzenia w niemieckich księgach stanu cywilnego. Złożenie wniosku jest możliwe niezależnie od wieku osoby, której dotyczy i nie jest ograniczone żadnym terminem.

Właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przedstawicielstwo Niemiec przyjmuje wniosek o rejestrację urodzenia (zgłoszenie urodzenia) i przekazuje go do właściwego urzędu stanu cywilnego w Niemczech, który dokonuje rejestracji w księdze urodzeń. Pisownia nazwisk udokumentowana przez urząd stanu cywilnego jest wiążąca dla niemieckiego obszaru prawnego.

Po dokonaniu rejestracji w niemieckich księgach stanu cywilnego, osoba której rejestracja dotyczy, wzgl. osoba, która może uwiarygodnić prawny interes w zarejestrowaniu urodzenia, może otrzymać akt urodzenia na niemieckim lub międzynarodowym formularzu lub też dokument stwierdzający pochodzenie.

Rejestracja urodzenia dziecka w niemieckich księgach stanu cywilnego może mieć również decydujący wpływ na to, czy dziecko posiada obywatelstwo niemieckie.  Dotyczy to dzieci urodzonych poza granicami Niemiec, jeżeli również ich rodzice urodzili się po 31.12.1999 roku za granicą, a ich miejsce zwykłego pobytu nie znajduje się w Niemczech. W tych przypadkach obowiązuje termin jednego roku na rejestrację urodzin dziecka w niemieckich księgach stanu cywilnego.


W celu zgłoszenia urodzenia dziecka prosimy o ustalenie terminu we właściwym przedstawicielstwie Niemiec.


Więcej szczegółów zawiera załączona informacja.


Wniosek znajdą Państwo tutaj.


Proszę wypełnić wniosek przed zarezerwowanym terminem spotkania we właściwym przedstawicielstwie Niemiec.

Inne

Więcej informacji w języku niemieckim na stronach Urzędu Stanu Cywilnego nr 1 w Berlinie

Urząd Stanu Cywilnego nr 1 w Berlinie - informacje w języku niemieckim

Wróć do góry strony