Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Rejestracja urodzenia

Artykuł

Informacje dotyczące rejestracji urodzenia w niemieckich ksiegach stanu cywilnego.

Baby
Baby© www.colourbox.com

Rejestracja urodzenia w Niemczech:

Każdy obywatel Niemiec urodzony poza granicami Republiki Federalnej Niemiec ma możliwość rejestracji swojego urodzenia w niemieckich księgach stanu cywilnego. Warunkiem złożenia wniosku o rejestrację urodzenia jest posiadanie obywatelstwa niemieckiego przy urodzeniu lub w chwili zgłaszania urodzenia.

Właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przedstawicielstwo Niemiec przyjmuje wniosek o rejestrację urodzenia (zgłoszenie urodzenia) i przekazuje go do właściwego urzędu stanu cywilnego w Niemczech, który dokonuje rejestracji w księdze urodzeń. Pisownia nazwisk udokumentowana przez urząd stanu cywilnego jest wiążąca dla niemieckiego obszaru prawnego.

Po dokonaniu rejestracji w niemieckich księgach stanu cywilnego, osoba której rejestracja dotyczy, wzgl. osoba, która może uwiarygodnić prawny interes w zarejestrowaniu urodzenia, może otrzymać akt urodzenia na niemieckim lub międzynarodowym formularzu lub też dokument stwierdzający pochodzenie. Złożenie wniosku nie jest ograniczone żadnym terminem.

Więcej szczegółów zawiera załączona informacja.

W celu zgłoszenia urodzenia dziecka prosimy o ustalenie terminu we właściwym przedstawicielstwie Niemiec.


Do pobrania


Rejestracja urodzenia PDF / 337 KB

Inne

Więcej informacji w języku niemieckim na stronach Urzędu Stanu Cywilnego nr 1 w Berlinie

Urząd Stanu Cywilnego nr 1 w Berlinie - informacje w języku niemieckim