Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Świadczenie uznaniowe dla byłych niemieckich robotników przymusowych

Artykuł

Komisja Budżetowa Niemieckiego Bundestagu zatwierdziła 6 lipca 2016 roku wytyczną w sprawie świadczenia uznaniowego dla byłych niemieckich robotników przymusowych (tzw. ADZ-Anerkennungsrichtlinie).

Komisja Budżetowa Niemieckiego Bundestagu zatwierdziła 6 lipca 2016 roku wytyczną w sprawie świadczenia uznaniowego dla byłych niemieckich robotników przymusowych (tzw. ADZ-Anerkennungsrichtlinie). Zgodnie z nią byli robotnicy przymusowi mają otrzymać za swoją pracę symboliczną rekompensatę finansową w wysokości 2500 €. Szczegóły dotyczące warunków przyznawania tego świadczenia reguluje wytyczna (ADZ-Anerkennungsrichtlinie), której treść po opublikowaniu w Monitorze Federalnym jest dostępna także online na stronie:

www.bva.bund

ADZ-Anerkennungsrichtlinie wchodzi w życie 1 sierpnia 2016 roku. Realizacja wytycznej leży w gestii Federalnego Urzędu Administracyjnego. Formularze wniosków wraz ze wskazówkami objaśniającymi – także w języku angielskim, polskim, rumuńskim i rosyjskim – można pobierać od dnia 1 sierpnia 2016 roku ze strony internetowej Federalnego Urzędu Administracyjnego:

www.bva.bund.de

Na tej stronie znajdują się także dalsze szczegóły.

Wróć do góry strony