Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Informacje na temat ograniczeń dot. wjazdu i regulacji dot. kwarantanny w Niemczech

null

null, © Colourbox

16.09.2020 - Artykuł

Z powodu pandemii Covid-19 istnieją w przypadku Niemiec ograniczenia przy wjeździe z wielu państw. Przy wjeździe z wielu krajów istnieje także obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.


W przypadku Niemiec obowiązują ograniczenia przy wjeździe z wielu państw. Regulacje są wydawane przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (BMI). Przed podróżą proszę zasięgnąć informacji także w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (BMI), jakie są dokładne regulacje obowiązujące w odniesieniu do kraju, z którego zamierzają Państwo wjechać do Niemiec.

Co do zasady możliwy jest wjazd z:

  • państw członkowskich UE
  • państw stowarzyszonych w ramach Schengen: Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu
  • Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
  • innych państw, z których na podstawie oceny sytuacji epidemicznej przez UE umożliwiono wjazd

Wjazd z innych państw jest możliwy tylko w sytuacjach wyjątkowych. Warunkiem jest wystąpienie bezwzględnej konieczności.


Przepisy dot. kwarantanny i badania na obecność Covid-19


W Niemczech przepisy dot. obowiązku kwarantanny są wydawane przez poszczególne landy. Po konsultacji między landami i rządem federalnym Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (BMI) stworzyło wzór rozporządzenia, którego uregulowania landy w większości przejęły.

Zgodnie z tym w przypadku wjazdu do Niemiec po wcześniejszym pobycie na jednym z obszarów ryzyka w ciągu ostatnich 14 dni

  • muszą Państwo po wjeździe do Niemiec niezwłocznie udać się do swojego docelowego miejsca pobytu,
  • poddać się izolacji domowej do chwili otrzymania negatywnego wyniku badania (szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj – Wyjątek: udokumentowany negatywny wynik badania) i na żądanie przekazać negatywny wynik badania właściwym urzędom, co do zasady urzędowi ds. zdrowia oraz
  • zgłosić się drogą mailową lub telefoniczną do właściwego dla Państwa urzędu, co do zasady urzędu ds. zdrowia w miejscu zamieszkania / zakwaterowania.

Informacja

Za poprzedzający wjazd do Niemiec pobyt na obszarze ryzyka uznaje się pobyt na tym obszarze w dowolnym czasie w ciągu ostatnich 14 dni przed wjazdem.

Decydujące znaczenie ma to, czy dany obszar miał status obszaru ryzyka w chwili wjazdu do Niemiec (tzn. niekoniecznie w chwili pobytu na danym obszarze).


Wyjątek: przejazd (tranzyt)

Obowiązek izolacji domowej nie dotyczy osób podróżujących tranzytem przez Niemcy. W tej sytuacji są Państwo jednak zobowiązani niezwłocznie opuścić terytorium Niemiec.


Wyjątek: udokumentowany negatywny wynik badania na obecność wirusa

Jeśli mogą Państwo udowodnić, że nie zarazili się Państwo wirusem Covid-19, wówczas w większości landów kwarantanna nie jest konieczna. W niektórych landach konieczne jest jednak powtórzenie badania po kilku dniach.

Dokument musi mieć formę zaświadczenia lekarskiego. Badanie molekularno-biologiczne na obecność wirusa musi zostać przeprowadzone nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem do Niemiec. Badanie musi zostać przeprowadzone w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie o porównywalnych standardach jakości.

Ewentualnie badanie może zostać przeprowadzone po wjeździe do Niemiec

  • w miejscu przekroczenia granicy lub
  • w miejscu zakwaterowania.

Badanie dla osób podróżujących z obszarów ryzyka jest w ciągu 72 godzin po wjeździe bezpłatne i może zostać przeprowadzone na przykład na lotniskach. Dla osób niepodróżujących z obszarów ryzyka badanie ma być bezpłatne jeszcze do 14 września. Wynik badania – niezależnie od tego, czy zostało ono przeprowadzone przed wjazdem do Niemiec, czy już po – należy zachować przynajmniej przez 14 dni po wjeździe. Wynik trzeba na żądanie przedłożyć urzędowi ds. zdrowia.


Wróć do góry strony