Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Informacje nt. składania wniosków wizowych, wjazdu do Niemiec i regulacji dot. kwarantanny

08.07.2020 - Artykuł

Tu znajdą Państwo informacje nt. składania wniosków wizowych, wjazdu do Niemiec i regulacji dot. kwarantanny.

1. Przyjmowanie wniosków wizowych

Złożenie wniosku wizowego w Ambasadzie Niemiec w Warszawie – przy przestrzeganiu zasad higieny związanych z epidemią COVID-19 – jest w dalszym ciągu możliwe. Proszę zapoznać się z ogólnymi informacjami dot. składania wniosków wizowych.

2. Ograniczenia dot. wjazdu do Niemiec

Wjazd z Polski z reguły jest możliwy, jeśli dana osoba spełnia zwykle obowiązujące warunki, np. – w zależności od obywatelstwa – posiada ważną wizę.

W przypadku Niemiec obowiązują ograniczenia przy wjeździe z wielu państw. Przed podróżą proszę zasięgnąć informacji także w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (BMI), jakie konkretnie regulacje obowiązują w odniesieniu do kraju, z którego zamierzają Państwo wjechać do Niemiec.

Zasadniczo możliwy jest wjazd z następujących państw:

  • państwa członkowskie UE
  • państwa stowarzyszone w ramach Schengen: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein
  • Wielka Brytania
  • inne państwa, z których wjazd jest możliwy ze względu na ocenę sytuacji epidemiologicznej przez UE

Wjazd z innych państw jest możliwy tylko w sytuacjach wyjątkowych. Warunkiem jest wystąpienie bezwzględnej konieczności.

3. Regulacje dot. kwarantanny w przypadku wjazdu do Niemiec

W przypadku wjazdu do Niemiec z Polski co do zasady nie ma obowiązku odbycia kwarantanny. Kwarantanna może jednak być konieczna, jeśli podróżujący w ciągu ostatnich 14 dni przebywali na obszarze ryzyka występowania wirusa. Szczegóły znajdą Państwo poniżej pod hasłem: obszary ryzyka. Kwarantanna może być obowiązkowa także wtedy, jeśli Polska jest krajem tranzytowym.

Osoby wjeżdżające do Niemiec z Unii Europejskiej, Islandii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii, Szwajcarii lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, jeśli w danym państwie liczba nowych infekcji w ostatnich siedmiu dniach wynosiła ponad 50 na 100 000 mieszkańców. Na stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha (RKI) mogą Państwo sprawdzić, których państw europejskich to dotyczy.

Informacja

Zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny jest możliwe, jeśli wynik przeprowadzonego w ciągu 48 godzin przed wjazdem badania wykazuje brak zakażenia wirusem COVID-19. Szczegóły znajdą Państwo poniżej pod hasłem: Wyjątek: udokumentowany negatywny wynik badania na obecność wirusa COVID-19.

Informacja

W Niemczech regulacje dot. obowiązku kwarantanny są wydawane przez poszczególne landy. Po konsultacji między landami i rządem federalnym Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (BMI) stworzyło wzór rozporządzenia, którego uregulowania landy w większości przejęły.

Zgodnie z tym w przypadku wjazdu do Niemiec po wcześniejszym pobycie na jednym z obszarów ryzyka  w ciągu ostatnich 14 dni

Informacja

Jeśli nie uda się odpowiednio szybko skontaktować z właściwym urzędem ds. zdrowia lub urząd ten nie będzie mógł odpowiednio szybko zareagować, proszę zgłosić się do miejscowych służb porządkowych.

Za poprzedzający wjazd do Niemiec pobyt na obszarze ryzyka  uznaje się pobyt na tym obszarze w dowolnym czasie w ciągu ostatnich 14 dni przed wjazdem.

Decydujące znaczenie ma to, czy dany obszar miał status obszaru ryzyka w chwili wjazdu do Niemiec (tzn. niekoniecznie w chwili pobytu na danym obszarze).

Wyjątek: Przejazd (tranzyt)

Obowiązek izolacji domowej nie dotyczy osób podróżujących tranzytem przez Niemcy. W tej sytuacji są Państwo jednak zobowiązani niezwłocznie opuścić terytorium Niemiec.

Wyjątek: udokumentowany negatywny wynik badania na obecność wirusa COVID-19

Jeśli mogą Państwo udowodnić, że nie zarazili się Państwo wirusem SARS CoV-2, ww. uregulowania dot. kwarantanny Państwa nie dotyczą.

Dokument musi mieć formę zaświadczenia lekarskiego. Badanie molekularno-biologiczne na obecność wirusa musi zostać przeprowadzone nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem do Niemiec (tzn., że wymaz należy pobrać nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem do Niemiec). Badanie musi zostać przeprowadzone w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie o porównywalnych standardach jakości.

Ewentualnie badanie może zostać przeprowadzone po wjeździe do Niemiec

  • w miejscu przekroczenia granicy lub
  • w miejscu zakwaterowania.

Wynik badania – niezależnie od tego, czy zostało ono przeprowadzone przed wjazdem do Niemiec, czy już po – należy zachować przynajmniej przez 14 dni po wjeździe. Wynik trzeba na żądanie przedłożyć urzędowi ds. zdrowia.

Wróć do góry strony