Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Szersza współpraca polsko-niemiecka w dziedzinie B+R na rzecz ochrony środowiska

Artykuł

Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO-System w Poznaniu

Pod hasłem „Niemieckie Sieci Ochrony Środowiska: Innowacyjne projekty na przyszłość” Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) prezentuje na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO-System w dniach 17-19 października w Poznaniu przykłady niemieckich badań naukowych na rzecz ochrony środowiska. Obecni na Targach przedstawiciele niemieckich uniwersytetów, instytutów badawczych, małych i średnich przedsiębiorstw, multiplikatorów oraz organizacji wspierających prezentują projekty w dziedzinie badań i rozwoju oraz nawiązują na stoisku rozmowy z partnerami polskimi w celu realizowania wspólnych projektów B+R.

Wróć do góry strony