Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Program Dioscuri startuje w Polsce

Artykuł

Impulsy dla międzynarodowej współpracy – w ramach programu ma powstawać do trzech nowych Centrów Doskonałości Naukowej rocznie.

Prezes Towarzystwa Maxa Plancka Martin Stratmann i dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki 4 lipca zawarli w Krakowie wspólne porozumienie w sprawie wdrożenia tzw. programu Dioscuri z myślą o wspieraniu doskonałości naukowej i umiędzynarodowienia nauki w Polsce. Do trzech Centrów Doskonałości Naukowej rocznie ma powstawać na polskich uniwersytetach oraz przy pozauczelnianych instytucjach naukowo-badawczych. Konkursy na trzy pierwsze „Dioscuri Centres of Scientific Excellence” ogłoszone zostaną 31 października 2017 r. i rozstrzygnięte 31 stycznia 2018 r.

W uroczystości podpisania porozumienia na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie wzięli także udział: minister nauki i szkolnictwa wyższego Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Gowin oraz dyrektor Departamentu Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej w Federalnym Ministerstwie Oświaty i Badań Naukowych Volker Rieke.

Nowy program dysponuje pulą środków w wysokości blisko 10 milinów euro i jest finansowany po równo przez Niemcy i Polskę. W nowych ośrodkach mają prowadzić wspólne badania wybitni młodzi naukowcy z całego świata.

Wróć do góry strony