Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Towarzystwo Maxa Plancka inicjuje program Dioscuri

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN, © Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN

30.01.2020 - Artykuł

Doskonałość naukowa w Warszawie

We wrześniu 2019 r. polski minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin otworzył wspólnie z Anją Karliczek, niemiecką minister edukacji i badań naukowych, dwa pierwsze Centra Dioscuri przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie; w styczniu 2020 r. powstało kolejne Centrum Dioscuri w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. W powstałych z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka i finansowanych przez ministerstwa obydwu krajów, bilateralnych ośrodkach naukowych badania na najwyższym światowym poziomie prowadzą wybitni naukowcy. Centra Dioscuri dołączane są do istniejącej, najwyższej klasy infrastruktury naukowo-badawczej, a ich działalność jest zaplanowana na pięć lat.

Więcej:

https://www.mpg.de/dioscuri

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-12-23-trzy-nowe-centra-dioscuri-w-polsce?language=en

https://www.iimcb.gov.pl/en/press-office/news/highlights/1073-gracjan-michlewski-will-establish-a-dioscuri-centre-of-excellence-at-the-iimcb

https://www.facebook.com/IIMCBinWarsaw/

 

Wróć do góry strony