Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Koncepcja przyszłości 2030 dla współpracy regionalnej i przygranicznej

Artykuł

Zrównoważony wzrost, połączenia transportowe, nauka języka oraz edukacja i zatrudnienie dla 21 mln mieszkańców polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego

Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej sformułował koncepcję pt. „Wspólnie w przyszłość!”, określającą jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej w roku 2030. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej http://kooperation-ohne-grenzen.de/pl/. Koncepcja przyszłości stanowi punkt wyjścia dla konkretnych projektów realizowanych przez urzędy planowania na szczeblu landów, sieci współpracy zrzeszające podmioty regionalne, gminy oraz dalsze podmioty publiczne i prywatne.

Wróć do góry strony