Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Dofinansowanie międzynarodowych projektów naukowych przez Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych

Artykuł


Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych wspiera projekty, których koncepcja odpowiada priorytetom programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 jak również inne unijne programy badawcze.

Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych wspiera projekty, których koncepcja odpowiada priorytetom programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 jak również inne unijne programy badawcze.

Ministerstwo udostępnia środki finansowe, aby wesprzeć składanie wniosków i przygotowywanie projektów, których koncepcja odpowiada priorytetom programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 oraz projektów w ramach innych unijnych programów badawczych.

Współpracą objęte są państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: członkowie UE – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry; państwa mające oficjalny status kandydatów do członkostwa w UE – Albania, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia oraz potencjalni kandydaci do UE – Bośnia i Hercegowina jak i Republika Kosowa.

Pomoc dotyczy przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które odpowiadają zakresowi tematycznemu programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 lub innych unijnych programów wsparcia.

Procedura wnioskowania o finansowanie obejmuje dwa etapy. Na pierwszym etapie należy przedłożyć realizatorowi przedsięwzięcia plan projektu w formie elektronicznej, sporządzony za pomocą systemu PT-Outline w języku niemieckim lub angielskim. Jeśli plan projektu został napisany po angielsku należy dołączyć do niego streszczenie w języku niemieckim.

  • Termin składania wniosków: 29 grudnia 2017 r.

Kontakt do realizatora przedsięwzięcia:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)

Internationales Büro

+49 228/3821-1468 i -1465

Hans-Peter.Niller(at)dlr.de

Wróć do góry strony