Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Artykuł

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki filarem dwustronnej współpracy naukowej

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) wspiera projekty badawcze dotyczące transferu kultury i wiedzy, procesów europeizacji, zmian norm i wartości oraz wielojęzyczności. Ponadto dofinansowywane są wydarzenia, projekty dydaktyczne, publikacje, programy stypendialne i sieci akademickie. Dla przykładu w 2016 r. sfinansowano 39 projektów o łącznej wartości 787.330 EUR. Łączne kwota wsparcia finansowego od początku finansowania do końca 2016 r. wyniosła 7.711.285 EUR i zasiliła 271 projektów.

Okres finansowania wynosi około dwóch lat. Obecnie trwa konkurs specjalny pt. „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich”, który ma się przyczynić do polepszenia wzajemnego zrozumienia. Zgłaszane projekty badawcze powinny uwzględniać takie aspekty jak wpływ kultury politycznej na komunikację, rola mediów w propagowaniu wiedzy o kraju sąsiednim oraz postawy i kompetencje elit. Szczególne znaczenie ma zasadnicza zmiana zachodząca w komunikacji w związku z rozwojem Internetu i mediów społecznościowych. Badania powinny skupiać się na teraźniejszości, ale można także uwzględnić perspektywę historyczną. Pod koniec kwietnia 2019 r. zostaną podane do wiadomości projekty, które będą finansowane.

Więcej na: www.dwps.de

Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung
Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung© DPWS


Wróć do góry strony