Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Artykuł

PNFN wspiera przedsięwzięcia w zakresie nauk humanistycznych, kultury, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Beneficjentami są szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech.

PNFN wspiera przedsięwzięcia w zakresie nauk humanistycznych, kultury, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.

Projekty powinny być przygotowywane i realizowane przy współpracy studentów i naukowców z obu krajów. Beneficjentami są szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech.

Wróć do góry strony