Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Niemiecki jako język obcy

DAAD wspiera naukę języka niemieckiego na polskich uniwersytetach i w szkołach wyższych.

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

ZfA sprawuje pieczę nad programem DSD Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec, umożliwiającym uzyskanie dyplomu języka niemieckiego.

Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA) (język niemiecki)

Wróć do góry strony