Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Pośrednicy kultury niemieckiej

Artykuł

Jednym z ważnych zadań Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialność za niemiecką zagraniczną politykę kulturalną i oświatową.

Deutsch-Polnische Grenze
Deutsch-Polnische Grenze© picture-alliance/dpa

Wiele instytucji - jeden cel

Jednym z ważnych zadań Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialność za niemiecką zagraniczną politykę kulturalną i oświatową. W celu jak najlepszej realizacji tego zadania ministerstwo współpracuje ściśle z organizacjami promującymi kulturę i oświatę. Goethe-Institut, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, czy też Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą finansowane są głównie przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizują różnorodne zadania.

W pewnych dziedzinach kilka organizacji zajmuje się tym samym zadaniem: Opieka nad mniejszością niemiecką finansowana jest częściowo przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Szkolnictwo za granicą jest natomiast wspólnym zadaniem federacji i landów; stroną finansową zajmuje się Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a praktyczne zarządzanie oraz opieka leży w gestii Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą Federalnego Urządu Administracyjnego.

Struktura niemieckiej zagranicznej polityki kulturalnej i oświatowej, działające w jej ramach podmioty oraz podział zadań wydają się - być może - na pierwszy rzut oka bardzo zawiłe. Różnorodność ta odzwierciedla jednak federacyjną strukturę państwową Republiki Federalnej Niemiec. Niemcy bowiem nie są - w odróżnieniu od Polski - państwem rządzonym centralnie. W wielu przypadkach podział kompetencji, który z reguły dobrze się sprawdzał, ma podłoże historyczne.

Wszystkie zaangażowane podmioty realizują w ścisłej wzajemnej współpracy ten sam cel, jakim jest przekazanie mieszkańcom danego kraju goszczącego, przy ich aktywnym współudziale, różnorodnego i aktualnego obrazu niemieckiej kultury poza granicami Niemiec.

Wróć do góry strony