Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Polityka ochrony konsumentów w Niemczech

07.05.2019 - Artykuł

Od roku 2001 Niemcy posiadają na szczeblu federalnym ministerstwo odpowiedzialne za ochronę konsumentów. Niektóre landy mają także resort ochrony konsumentów. Niemiecka polityka konsumencka opiera się na trzyczęściowej koncepcji, na którą składają się: 1. ochrona interesów gospodarczych konsumentów, 2. ochrona zdrowia konsumentów oraz 3. kwestie związane z żywnością. Tradycyjnie przeważa w Niemczech egzekwowanie praw konsumenckich przez osoby prywatne – albo indywidualnie, gdy pojedynczy konsument wkracza na drogę prawną, albo zbiorowo – z pomocą organizacji konsumenckich. Egzekwowanie prawa przez organy publiczne natomiast zastrzeżone jest dla niewielu spraw, raczej natury technicznej, dotyczących na przykład bezpieczeństwa żywności, sprzętu elektrycznego lub kalibracji. W Niemczech nie ma kodeksu konsumenckiego. Dlatego chroniące konsumentów uregulowania zawarte są w wielu różnych publiczno- i prywatnoprawnych ustawach i rozporządzeniach.

Oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów oraz Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa istnieją inne organy federalne odgrywające ważną rolę w kształtowaniu polityki konsumenckiej. Są to między innymi: Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności, Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR), Federalna Agencja Sieci (BNetzA) czy Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BAFin). W Federalnym Instytucie Rolnictwa i Wyżywienia (BLE) funkcjonuje tzw. pilot (Verbraucherlotse), który pomaga konsumentom znaleźć szybko właściwego partnera kontaktu w celu załatwienia swoich spraw i rozwiązania problemów. Europejskie Centrum Konsumenckie doradza i pomaga konsumentom w problemach powstałych w związku z transgranicznymi zakupami w Internecie lub w czasie pobytu za granicą.

Niezależne organizacje konsumenckie odgrywają w niemieckim modelu ochrony konsumentów szczególnie ważną rolę. Dwie najważniejsze instytucje to z jednej strony Fundacja Warentest (Stiftung Warentest), która od roku 1966 wydaje dwa wielce renomowane czasopisma konsumenckie: „Test” oraz „FinanzTest”. Federalny Związek Central i Stowarzyszeń Konsumentów jest organizacją patronacką zrzeszającą centrale konsumenckie w poszczególnych landach. Świadczą one znaczną część usług doradczych i wsparcia w dochodzeniu praw konsumenckich. Oprócz tego istnieją liczne wyspecjalizowane organizacje konsumenckie, na przykład dla pasażerów kolei, kierowców, zajmujące się bezpieczeństwem dzieci lub jakością żywności.

Ważne linki

Wróć do góry strony