Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wymiana marek niemieckich na euro

Artykuł

Od 1 stycznia 2002 r. w państwach obszaru walutowego euro (strefa euro), euro stało się prawnym środkiem płatniczym (banknoty i monety euro oraz eurocenty).

  • Wymiany marek niemieckich na euro dokonuje wyłącznie Deutsche Bundesbank (bank centralny Niemiec).
  • Deutsche Bundesbank dokonuje wymiany marek niemieckich bez ograniczenia czasowego oraz bez ograniczenia kwoty.
  • Kurs wymiany jest stały i wynosi 1 € = 1,95583 DM.
  • Powyższe informacje nie dotyczą marek byłej NRD, których wymiana nie jest możliwa.

Ważne linki

Bezpłatna wymiana gotówki jest możliwa w filiach Deutsche Bundesbank w zwyczajowych godzinach pracy tego banku.

Adresy filii i godziny otwarcia

Oprócz tego na własne ryzyko istnieje możliwość przesłania banknotów DM pocztą na adres Deutsche Bundesbank, filia w Mainz.

Szczegółowe informacje na temat procedury znajdują się na stronie internetowej Deutsche Bundesbank.

Wróć do góry strony