Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Obrót dewizowy i kapitałowy

Artykuł

Osoby fizyczne i prawne mogą w Niemczech zasadniczo bez ograniczeń zakładać konta bankowe oraz nabywać nieruchomości i papiery wartościowe.


Nie istnieją ograniczenia dla obrotu kapitałowego do Niemiec i z Niemiec, ale transakcje w obrocie kapitału i usług realizowane na rzecz nierezydentów (tzn. osób fizycznych lub prawnych mających miejsce zamieszkania/siedzibę za granicą, a także innych podmiotów mających siedzibę za granicą) przekraczające wysokość 12.500 euro lub ich równo­wartość muszą być zgłaszane Deutsche Bundesbank (bank centralny Republiki Federalnej Niemiec).

Zgłoszenie to wykorzystuje się jedynie do celów bilansu płatniczego. Deutsche Bundesbank jest przy tym zobowiązany do utrzymywania szczegółowych danych w ścisłej tajemnicy.

Wróć do góry strony