Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przepisy o ochronie zwierząt domowych

Artykuł

Wwóz kręgowców do Niemiec – z wyjątkiem zwierząt użytkowych – w celu ich sprzedaży bądź przekazania wymaga od sierpnia 2014 r. zezwolenia właściwych władz poszczególnych krajów związkowych.

Odpowiedzialna za zwierzę osoba musi udokumentować posiadanie niezbędnych fachowych kompetencji oraz swoją wiarygodność. W czasie przewozu i dalszej opieki aż do chwili przekazania należy zwierzętom zagwarantować minimalny stres.

Uregulowanie to dotyczy nie tylko handlu zwierzętami, lecz także przewozu pojedynczych zwierząt w celu ich odpłatnego przekazania nowym właścicielom.

Właściwe organy wzmogły kontrole zwierząt wwożonych z zagranicy. Mogą one także udzielać ograniczonego czasowo zezwolenia na wwóz lub opatrywać to zezwolenie określonymi wymogami. Zaostrzenie przepisów pozwala na ich lepsze egzekwowanie i wymierzanie kar w przypadku ich naruszania. Ma to przede wszystkim ukrócić nieuczciwy handel szczeniakami.

Ważne linki

Wróć do góry strony