Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ochrona środowiska w Niemczech

Artykuł

Niemcy od wielu lat opowiadają się za prowadzeniem trwałej globalnej polityki w dziedzinie środowiska naturalnego.

Rotwildrudel
Rotwildrudel© Thao Nguyen

Ochrona środowiska w Niemczech

Niemcy od wielu lat opowiadają się za prowadzeniem trwałej globalnej polityki w dziedzinie środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska jest dzisiaj jednym z najważniejszych zadań wspólnoty państw. Niemcy od wielu lat opowiadają się za prowadzeniem trwałej globalnej polityki w dziedzinie środowiska naturalnego. Dzięki temu, że w Niemczech do ochrony środowiska przykłada się w polityce wewnętrznej i zagranicznej dużą wagę, Niemcy mają w tej dziedzinie wysoką pozycję. Zapewnienie trwałości tego procesu jest przy tym centralną zasadą rządu federalnego. Zasada ta polega na tym, aby połączyć efektywność ekonomiczną i zabezpieczenie społeczne z zachowaniem na długie lata warunków życiowych.

Na arenie międzynarodowej rząd federalny działa aktywnie m.in. w dziedzinie ochrony klimatu, różnorodności biologicznej, ochrony gatunków, walki z rozszerzaniem się pustyń oraz bezpieczeństwa substancji chemicznych. Dokładne informacje na temat ochrony środowiska w Niemczech znaleźć można na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów.

Do ważnych instytucji z dziedziny ochrony środowiska w Niemczech należą Federalny Urząd Ochrony Przyrody oraz Federalny Urząd ds. Środowiska.

Do zadań Federalnego Urzędu Ochrony Przyrody należy oprócz doradztwa na rzecz Federalnego Ministerstwa Środowiska w kwestiach ochrony przyrody oraz zachowania krajobrazu, m.in. wspieranie projektów z zakresu ochrony przyrody, pilotowanie przedsięwzięć badawczych oraz udzielanie zezwoleń na wwóz i wywóz znajdujących się pod ochroną gatunków zwierząt i roślin.

Federalny Urząd ds. Środowiska będący placówką naukową z dziedziny środowiska zajmuje się w pierwszej linii ustalaniem, opisem i oceną stanu środowiska. Przeprowadzone analizy służą za podstawę do zaleceń i opinii przedstawianych Federalnemu Ministerstwu Środowiska, a tym samym są pomocne przy podejmowaniu decyzji politycznych.

Informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii znajdują się na poświęconej specjalnie tej tematyce stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii.

Ważne linki

Wróć do góry strony