Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Umowa w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym

18.10.2018 - Artykuł

Niemcy i Polska wzmacniają współpracę w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Uzgodniono utworzenie grup roboczych dot. tematów wilków, kormoranów i bobrów.

Podczas XVIII posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska w Neuhardenberg federalna minister środowiska Svenja Schulze i jej polski odpowiednik minister środowiska Henryk Kowalczyk podpisali nową umowę w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Bilateralna umowa w sprawie ocen oddziaływania na środowisko z roku 2007 została zaktualizowana w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, rozszerzono także jej zakres stosowania. Umowa reguluje teraz nie tylko oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla projektów, ale również strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla planów i programów.

„Zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie polskiej jest wiele projektów, planów i programów z transgranicznym udziałem. Nowa umowa przyczyni się do kontynuacji i pogłębiania dobrej współpracy niemiecko-polskiej w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym” – powiedziała Svenja Schulze.

Transgraniczne oceny oddziaływania na środowisko i strategiczne oceny oddziaływania na środowisko są ważnymi instrumentami polityki ochrony środowiska. Dzięki temu zarówno urzędy, jak i społeczeństwo otrzymują możliwość uczestniczenia w zagranicznych procedurach związanych z wydawaniem decyzji i w procesach planowania. Ich wskazówki, wątpliwości i ich zastrzeżenia muszą następnie zostać uwzględnione w dalszym procesie planowania oraz wydawania decyzji.

Poza ocenami oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym w porządku obrad znalazła się również wymiana poglądów na temat przygotowań do międzynarodowej konferencji klimatycznej (COP24) w Katowicach, która odbędzie się na początku grudnia, Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu, współpraca w zakresie ochrony przyrody w Dolinie Dolnej Odry oraz kwestie związane z populacją wilka. Rada uzgodniła utworzenie trzech grup roboczych dotyczących tematów wilków, kormoranów i bobrów.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli także minister środowiska Brandenburgii Jörg Vogelsänger, sekretarz stanu ds. środowiska Brandenburgii Carolin Schilde, przedstawiciele ministerstw środowiska: Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Wolnego Kraju Saksonii, jak również przedstawiciele sąsiadujących z Niemcami polskich województw oraz ambasador Polski w Niemczech Andrzej Przyłębski.

Przedstawiciele landów oraz województw poinformowali Radę o transgranicznej wymianie doświadczeń oraz o stanie realizacji zrównoważonej współpracy regionalnej. Polsko-Niemiecka Rada Ochrony Środowiska opowiedziała się za tym, aby również po 2021 roku przeznaczyć dotacje unijne na cele związane z ochroną środowiska i przyrody w regionach partnerskich. Ochrona środowiska i klimatu powinna również w przyszłości należeć do centralnych obszarów objętych wsparciem w zakresie współpracy transgranicznej, także w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT).

Komunikat końcowy Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska w języku niemieckim znajduje się pod następującym linkiem: https://www.bmu.de/DL2082

Wróć do góry strony